Mal?chernost


V jednom malilinkém královstv... žil... hloup... ml...nář a p...šný rybář.  Jejich rodiny bydlel... pochop...telně bl...zko u řeky.  Oba dva se neustále přel... a pop...choval....  Přitom vodu potřeboval... k živob...tí.  Život tak rybářov... i mlynářov... nepříje... pl...nul v nesm...slných hádkách o vodu.  Přes vyšší a vyšší soudy nakonec doputoval... až k ta...jšímu král....  Král byl milý, přívětivý.  Uměl však být i přísný a neúprosný.  Ptal se rozu... a nestra..., aby sporu správně porozu...l.  Obě ...nesvářené strany byl... tedy králem pozorně vysl...šeny.  Mal...chernost a titěrnost hádky mez... oběma muži král... připomněl... l...kou hloupost.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 32
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Mal?chernost (klíč k řešení)


V jednom malilinkém království žili hloupý mlynář a pyšný rybář. Jejich rodiny bydlely pochopitelně blízko u řeky. Oba dva se neustále přeli a popichovali. Přitom vodu potřebovali k živobytí. Život tak rybářovi i mlynářovi nepříjemně plynul v nesmyslných hádkách o vodu. Přes vyšší a vyšší soudy nakonec doputovali až k tajšímu králi. Král byl milý, přívětivý. Uměl však být i přísný a neúprosný. Ptal se rozumně a nestranně, aby sporu správně porozul. Obě znesvářené strany byly tedy králem pozorně vyslyšeny. Malichernost a titěrnost hádky mezi oběma muži králi připomněly lidskou hloupost.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020