Dvě věže


Během dalšího dne bolest a nevolnost pominul....  Frodo b...l zase vesel....  Na včerejšek si už ani nevzpo...l.  Cesta pak ub...hala dobře a dny rychle míjel....  Putoval... l...beznou krajinou.  ...padané l...stí v podz...mním sv...tu slunce zlátlo.  Dorazil... k městu a bl...žil se večer.  Frodo prosil, aby si pospíšil....  Stíny kopců ležel... již te... pře... silnici.  Onu noc se počasí změnilo a ze ...ápadu zavál... větry obtěžkané dešti.  Dul... hlasitě a zlověstně.  Listy stromů kroužil... ve vzduchu jako motýl....  Když se přiblížil... k hustému lesu, větve už byly téměř holé a kopec jim zastíral... clony deště.  J.R.R. Tolkien – Dvě věže, upravený text.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 25
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Dvě věže (klíč k řešení)


Během dalšího dne bolest a nevolnost pominuly. Frodo byl zase veselý. Na včerejšek si už ani nevzpomněl. Cesta pak ubíhala dobře a dny rychle míjely. Putovali líbeznou krajinou. Spadané listí v podzimním svitu slunce zlátlo. Dorazili k městu a blížil se večer. Frodo prosil, aby si pospíšili. Stíny kopců ležely již temně přes silnici. Onu noc se počasí změnilo a ze západu zavály větry obtěžkané dešti. Duly hlasitě a zlověstně. Listy stromů kroužily ve vzduchu jako motýli. Když se přiblížili k hustému lesu, větve už byly téměř holé a kopec jim zastíraly clony deště. J.R.R. Tolkien – Dvě věže, upravený text. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019