Daidalos


Daidalos vymyslil nev...danou stavbu.  Zástup... otroků lámal... kámen, přitesával... trám... a vztyčoval... zdi.  Otroci stavěl... od časného rána do noci na ostrově ...réta vel...ké bludiště.  V něm se chodb... křižoval... zahýbal... stáčel... a rozvíjel... jako klu...ko hadů.  Uprostřed těchto zte...lých a klikatých cest měl b...t uzavřen netvor s l...kým tělem a b...čí hlavou.  Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky, podle nichž mohl člověk nalézt z lab...ntu východ.  Kré...ký král vystrojil na počest stavitele ...chvatnou slavnost.  Ale ani králov... dary nepotlačil... v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti.  De...ě v...cházel se sv...m s...nem ...karem zvečera na pobřeží a toužebně pohl...žel přes moře směrem k rodné zemi.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 30
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019

 

Daidalos (klíč k řešení)


Daidalos vymyslil nevídanou stavbu. Zástupy otroků lámaly kámen, přitesávaly trámy a vztyčovaly zdi. Otroci stavěli od časného rána do noci na ostrově Kréta veli bludiště. V něm se chodby křižovaly, zahýbaly, stáčely, a rozvíjely jako klubko hadů. Uprostřed těchto ztemnělých a klikatých cest měl být uzavřen netvor s lidským tělem a býčí hlavou. Poslední se do spleti chodeb vydal Daidalos, aby odstranil značky, podle nichž mohl člověk nalézt z labyrintu východ. Kréts král vystrojil na počest stavitele úchvatnou slavnost. Ale ani královy dary nepotlačily v Daidalovi touhu vrátit se do vlasti. Denně vycházel se svým synem Ikarem zvečera na pobřeží a toužebně pohlížel přes moře směrem k rodné zemi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.09.2019