Harry potter


V knihovně byla tma jako v hrob... a Harryho jímala hr...za.  Rozžehl si sv...tilnu, aby mezi řadam... knih v...děl na cestu.  Sv...t lamp... jako by se vznášel ve vzduchu.  O...ělení s omezeným přístupem bylo ...plně vzadu.  Harry opatrně překročil provaz, který ony knihy o...ěloval od zb...tku knihovny, zdv...hl lampu a začal číst jejich názv....  Příliš mu toho neřekl....  Vybledl...m zlatým písmem, které se už odlupovalo, tam stála slova v jazycích, jimž nerozu...l.  Některé knihy ani žádný název neměl....  Na jedné z nich byla tmavá skvrna, která mu připo...la krev.  Harrymu se zježil... vlasy na hlavě.  Z knih vycházel tichý šepot, jako by věděl..., že je tu někdo, kdo tu nemá co pohledávat.  V tu chvíl... ticho protrhl... pronikavé skřeky, při nichž Harrymu st...dla krev v žilách.  Kniha křičela.  Sp...šně ji zaklapl a dal se na útěk.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 24
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Harry potter (klíč k řešení)


V knihovně byla tma jako v hrobě a Harryho jímala hrůza. Rozžehl si svítilnu, aby mezi řadami knih viděl na cestu. Svit lampy jako by se vznášel ve vzduchu. Oddělení s omezeným přístupem bylo úplně vzadu. Harry opatrně překročil provaz, který ony knihy odděloval od zbytku knihovny, zdvihl lampu a začal číst jejich názvy. Příliš mu toho neřekly. Vybledlým zlatým písmem, které se už odlupovalo, tam stála slova v jazycích, jimž nerozul. Některé knihy ani žádný název neměly. Na jedné z nich byla tmavá skvrna, která mu připomněla krev. Harrymu se zježily vlasy na hlavě. Z knih vycházel tichý šepot, jako by věděly, že je tu někdo, kdo tu nemá co pohledávat. V tu chvíli ticho protrhly pronikavé skřeky, při nichž Harrymu stydla krev v žilách. Kniha křičela. Spěšně ji zaklapl a dal se na útěk. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019