O čem b?chom mel? přem?šlet


Martinov... rodiče ...kusil... hodně.  S...n se zapletl s partou.  A právě tehdy začal... jeho problém... s drogam....  Odešel z domova, našel si b...dlení u kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý, špinav... a nemocný.  Matce a otci nedalo, aby mu neposkytl... útočiště.  Jeho opakované pokus... léčit se ambulantně nebo ústavně nebyl... zpočátku účinné, ale zb...tečné také nebyl....  Stalo se totiž něco, v co Martinův táta přece jen doufal.  S...n se rozešel s býval...mi kamarády a byl rozhodnut s drogami přestat.  Včas ro...poznal ten bludný kruh, jenž končí buď smrtí, nebo obrovským vzep...tím v...le vyléčit se.  Každodenní riziko nakažení v...rem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí.  Další, nov... život chlapce nebude bez problémů.  Ve škole má mnoho zameškaných hodin, látku bude stěží dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání a osobní statečnost.  Obětav... Martinov... rodiče si uvědomil..., že správně rozpoznal... své možnosti a jejich hranice.  Namísto vyčítání byl... ochotni synovi pomoci, když projev...l snahu léčit se v psychiatrickém zařízení.  Uvědomme si však, že mezi silně náv...kové látky patří i tabák.  Ten je mezi mladistv...mi hojně rozšířený.  Tabákový kouř obsahuje množstv... karcinogenních látek a většina těch, kteří tomuto zlozv...ku propadnou, toho později lituje.  Podle britských odhadů umírá de...ě v ...eské ...epublice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

O čem b?chom mel? přem?šlet (klíč k řešení)


Martinovi rodiče zkusili hodně. Syn se zapletl s partou. A právě tehdy začaly jeho problémy s drogami. Odešel z domova, našel si bydlení u kamarádů a čas od času se zoufalým rodičům vracel vyhladovělý, špinavý a nemocný. Matce a otci nedalo, aby mu neposkytli útočiště. Jeho opakované pokusy léčit se ambulantně nebo ústavně nebyly zpočátku účinné, ale zbytečné také nebyly. Stalo se totiž něco, v co Martinův táta přece jen doufal. Syn se rozešel s bývalými kamarády a byl rozhodnut s drogami přestat. Včas rozpoznal ten bludný kruh, jenž končí buď smrtí, nebo obrovským vzepětím vůle vyléčit se. Každodenní riziko nakažení virem HIV či předávkování utvrdilo jeho rozhodnutí. Další, nový život chlapce nebude bez problémů. Ve škole má mnoho zameškaných hodin, látku bude stěží dohánět, ale především bude muset dokázat své odhodlání a osobní statečnost. Obětaví Martinovi rodiče si uvědomili, že správně rozpoznali své možnosti a jejich hranice. Namísto vyčítání byli ochotni synovi pomoci, když projevil snahu léčit se v psychiatrickém zařízení. Uvědomme si však, že mezi silně návykové látky patří i tabák. Ten je mezi mladistvými hojně rozšířený. Tabákový kouř obsahuje množství karcinogenních látek a většina těch, kteří tomuto zlozvyku propadnou, toho později lituje. Podle britských odhadů umírá denně v České republice na následky kouření šedesát tři lidí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019