O jazyce


Jazyk je nástrojem dorozu...ní mezi lidmi, neboť tímto se tato stvoření domlouvají.  K domluvě se někdy hodí i jiné osvědčené, starobylé a úči...é nástroje, například topůrko, polínko nebo palice, ale ty nemáme vždy s sebou, takže dost lidí stále ještě používá jazyka.  Když nám jazyk nestačí, doplníme ho jinými orgány.  Klapkami, když na někoho mrkáme, ukazováčkem, když si ťukáme na čelo, bačkorou, když se kopeme pod stolem.  Ale jazykem toho ...dělíme přece jenom nejvíc.  Jazyk, kterým mluvíme od ...tlého mládí až do bachratého stáří, naz...váme jazykem mateřským.  Jazykem mateřským jej naz...váme proto, že j...m mluvil... již naši otcové a matky.  Rozuměli b...ste snad ...ínštině, ...urečtině, ...ngličtině, ...razilštině či ...rancouzštině bez úmorného učení se?   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 14
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O jazyce (klíč k řešení)


Jazyk je nástrojem dorozu mezi lidmi, neboť tímto se tato stvoření domlouvají. K domluvě se někdy hodí i jiné osvědčené, starobylé a účinné nástroje, například topůrko, polínko nebo palice, ale ty nemáme vždy s sebou, takže dost lidí stále ještě používá jazyka. Když nám jazyk nestačí, doplníme ho jinými orgány. Klapkami, když na někoho mrkáme, ukazováčkem, když si ťukáme na čelo, bačkorou, když se kopeme pod stolem. Ale jazykem toho sdělíme přece jenom nejvíc. Jazyk, kterým mluvíme od útlého mládí až do bachratého stáří, nazýváme jazykem mateřským. Jazykem mateřským jej nazýváme proto, že jím mluvili již naši otcové a matky. Rozuměli byste snad čínštině, turečtině, angličtině, brazilštině či francouzštině bez úmorného učení se?  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019