?arlov? ?ary


Jistě víte, že jedním z nejzná...jších měst naší ...eské ...epubliky jsou Karlovy ...ary.  Vznik ...ázní je spjat Karlem IV., který v...dal řadu nařízení, aby ta...jší ob...vatelé pečoval... o prameny a ...ázeňské hosty.  Od dob... Karlov... prodělal... tyto nejvýzna...jší ...eské ...ázně zajímav... v...voj.  V ... století se stal... skutečně světov....  Přijížděl... sem tisíce návštěvníků, kteří nešetřil... peněz..., aby zde ...trávil... několik drahoce...ých chvil a aby nab...li ...traceného zdrav....   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 30
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

?arlov? ?ary (klíč k řešení)


Jistě víte, že jedním z nejznájších měst naší České republiky jsou Karlovy Vary. Vznik lázní je spjat Karlem IV., který vydal řadu nařízení, aby tamnější obyvatelé pečovali o prameny a lázeňské hosty. Od doby Karlovy prodělaly tyto nejvýznamnější české lázně zajímavý vývoj. V 18. století se staly skutečně světovými. Přijížděly sem tisíce návštěvníků, kteří nešetřili penězi, aby zde strávili několik drahocenných chvil a aby nabyli ztraceného zdraví.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020