Sportování


První vážnější zranění mi přinesla cyklistika.  Když mi bylo asi pět let, dostal jsem od rodičů kolo.  Tatínek mi vysvětlil, jak se na kole jezdí.  Zapo...l však na jednu maličkost, nenaučil ... brzdit.  ...počátku mi to nevadilo, ale když jsem se rozjel ... men...ího kopce před naším domem, domem bylo zle.  V...vrcholením mé dlouhodobé sportovní kariéry byl l...žařský výcvik.  Bylo to v sedmé třídě.  Z...častnil jsem se tehdy týde...ího výcviku ve ...ysokých ...atrách.  Poslední den jsme v...jeli na náročnější svah, a tak mohl... l...žovat jen ti nejlepší, nejodvážnější.  Já byl mezi nimi.  Hned při první jízdě ... však ...padla čepice na oči, následoval pád, bezpečnostní vázání nev...pnulo a ...orská ...lužba měla pohotovost.  Jízda na ...anadských saních a třídenní pob...t v nemocnici byly rozhodně m...m nejvě...ím zážitkem v životě.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 23
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Sportování (klíč k řešení)


První vážnější zranění mi přinesla cyklistika. Když mi bylo asi pět let, dostal jsem od rodičů kolo. Tatínek mi vysvětlil, jak se na kole jezdí. Zapomněl však na jednu maličkost, nenaučil brzdit. Zpočátku mi to nevadilo, ale když jsem se rozjel z menšího kopce před naším domem, domem bylo zle. Vyvrcholením mé dlouhodobé sportovní kariéry byl lyžařský výcvik. Bylo to v sedmé třídě. Zúčastnil jsem se tehdy týdenního výcviku ve Vysokých Tatrách. Poslední den jsme vyjeli na náročnější svah, a tak mohli lyžovat jen ti nejlepší, nejodvážnější. Já byl mezi nimi. Hned při první jízdě mně však spadla čepice na oči, následoval pád, bezpečnostní vázání nevypnulo a Horská služba měla pohotovost. Jízda na kanadských saních a třídenní pobyt v nemocnici byly rozhodně mým nejvěím zážitkem v životě. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020