O Honzovi na zámku


Na kopci u malé v...sky stával pustý ...ámek.  Jednou za deště přišel do té vs... na noc ...onza.  Sotva se o ...ámku dozvěděl, spěchal nahoru.  Prošel ...ámeckou branou a vešel do pokoje.  Sundal mokré šaty, ze skříně v...táhl noční košil... a hup do postele.  Hned usnul.  Najednou ho probudil hluk.  Honza vyskočil a v...koukl na chodbu.  Stál tam ...uch v b...lém háb...tu s lucernou v ruce.  Na zem... ležel... mot...ka a lopata.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 15
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

O Honzovi na zámku (klíč k řešení)


Na kopci u malé vísky stával pustý zámek. Jednou za deště přišel do té vsi na noc Honza. Sotva se o zámku dozvěděl, spěchal nahoru. Prošel zámeckou branou a vešel do pokoje. Sundal mokré šaty, ze skříně vytáhl noční košili a hup do postele. Hned usnul. Najednou ho probudil hluk. Honza vyskočil a vykoukl na chodbu. Stál tam duch v bílém hábitu s lucernou v ruce. Na zemi ležely motyka a lopata. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019