Kapři


Kapři se už před lety doslechl..., že o ...tědrém ...ečeru někdy promluv... i němá tvář.  Mysleli si pak mez... sebou, že ta nejně...jší ze všech tváří jsou oni.  Kráv... si zabučí, kozy si zamečí, ovce si zabečí, myška si zap...ští.  Ale co kapři...  Kapři mlčí.  Když jsou krávy a kozy němé tváře, cojsou potom kapři?  A hned potom se kapři prohlížel... ve vodní hladině a litoval... jeden druhého.  Tlam...čky mají růžové a vypadá to, že hnedpromluví, ceknou, špitnou.  Ale ono nic.  Tak se od té dob... těší na ...ánoce.  Řeknu aspoň dobrou chuť, myslí si kapr.  Špitnu, že k ...ánočnímu stolu je prostřeno.  Pak mohu odejít z tohoto světa, řekl jsem své.  Z...stalo po ... aspoň slovo.  Nejdůležitější je, když z...stane aspoň slovo.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 18
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Kapři (klíč k řešení)


Kapři se už před lety doslechli, že o Štědrém večeru někdy promluví i němá tvář. Mysleli si pak mezi sebou, že ta nejnější ze všech tváří jsou oni. Krávy si zabučí, kozy si zamečí, ovce si zabečí, myška si zapiští. Ale co kapři? Kapři mlčí. Když jsou krávy a kozy němé tváře, cojsou potom kapři? A hned potom se kapři prohlíželi ve vodní hladině a litovali jeden druhého. Tlamičky mají růžové a vypadá to, že hnedpromluví, ceknou, špitnou. Ale ono nic. Tak se od té doby těší na Vánoce. Řeknu aspoň dobrou chuť, myslí si kapr. Špitnu, že k vánočnímu stolu je prostřeno. Pak mohu odejít z tohoto světa, řekl jsem své. Zůstalo po mně aspoň slovo. Nejdůležitější je, když zůstane aspoň slovo. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019