V?učování


V...učování ...končilo v p...l dvanácté.  Zb...valo dojít si na ob...d, přib...hnout domů, rozu... ...balit někol...k nejnutnějších v...cí a mohl... jsme v...razit do přírody.  Pražské ul...ce byly přeplněny sp...chajícími lidmi a automobil....  Ve vlaku se hned všechny děti uvelebil... na sedadlech a pustil... se do v...pravování.  Cesta rychle ub...hala.  Před nám... byly dva krásné dny školního v...letu.  Sportovní soutěže a ...pěv u táboráku se všem líbily.  Cel... v...let září v našich myslích ještě dnes jako nejce...ější drahokam....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

V?učování (klíč k řešení)


Vyučování skončilo v půl dvanácté. Zbývalo dojít si na oběd, přiběhnout domů, rozumně sbalit několik nejnutnějších vě a mohli jsme vyrazit do přírody. Pražské ulice byly přeplněny spěchajícími lidmi a automobily. Ve vlaku se hned všechny děti uvelebily na sedadlech a pustily se do vypravování. Cesta rychle ubíhala. Před námi byly dva krásné dny školního výletu. Sportovní soutěže a zpěv u táboráku se všem líbily. Celý výlet září v našich myslích ještě dnes jako nejcennější drahokamy. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019