Detektivové


Těmhle třem klukům ze Stodůlek neutekla ani m...š.  Ať letěl... do škol... nebo se vlekl... na...pátek.  I když chodil... do obchodu nebo na trávu králíkům, jejich smysly dával... pozor na to, co se děje kolem nich.  Kluci věděli víc, než by si kdo m...slel.  Z bohatých zásob svého pozorování vybírají jen to, co opravdu potřebují.  Jde hlavně o informace o učitelkách, které bydlí ve vs....  Kluci potřebují znát místa, kde rostou nejlepší jahody, třešně a švestky.  Informace všeho druhu se ...romažďují a třídí každý den.  Ve škole se už dávno ví, že hoši nes...jí sedět bl...ko sebe.  Paní učitelky je pravidelně ro...zují, oni si přesto posílají l...stečky se ...právami.  Ty se musí prom...slet během v...učování, aby se o přestávkách zb...tečně nezdržoval....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 19
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Detektivové (klíč k řešení)


Těmhle třem klukům ze Stodůlek neutekla ani myš.letěli do školy nebo se vlekli nazpátek. I když chodili do obchodu nebo na trávu králíkům, jejich smysly dávaly pozor na to, co se děje kolem nich. Kluci věděli víc, než by si kdo myslel. Z bohatých zásob svého pozorování vybírají jen to, co opravdu potřebují. Jde hlavně o informace o učitelkách, které bydlí ve vsi. Kluci potřebují znát místa, kde rostou nejlepší jahody, třešně a švestky. Informace všeho druhu se shromažďují a třídí každý den. Ve škole se už dávno ví, že hoši nes sedět blízko sebe. Paní učitelky je pravidelně rozsazují, oni si přesto posílají lístečky se zprávami. Ty se musí promyslet během vyučování, aby se o přestávkách zbytečně nezdržovali. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019