Malý princ


Kv...tinu malého pr...nce jsem záhy poznal lépe.  Na jeho planetě rostl... jen zcela prosté kv...tiny s jedinou řadou okv...tních plátk....  Nezabíral... té...ř žádné m...sto a nikoho nerušil....  Vždy se jednoho rána objevil... v tráv... a následující večer uvadal....  Tahle kv...tina ovšem jednou v...klíčila ze semene přivátého neznámo odkud.  Malý pr...nc velm... pozorně sledoval výhonek, který se v ničem nepodobal jiným kv...tinám.  Obával se, že ... to mohl b...t nějaký nový druh baobabu.  Ale keřík náhle přestal r...st a začal nab...rat do kv...tu.  Malý pr...nc byl při tom, když v...rašil obrovsk... pupen.  Dobře tušil, že z něho vypučí cos... zázračného, ale květina se ve svém zeleném příb...tku ...krášlovala nekonečně dlouho.  Z knihy Malý princ Antoine de Saint Exupéry.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 29
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Malý princ (klíč k řešení)


Květinu malého prince jsem záhy poznal lépe. Na jeho planetě rostly jen zcela prosté květiny s jedinou řadou okvětních plátků. Nezabíraly ř žádné místo a nikoho nerušily. Vždy se jednoho rána objevily v trávě a následující večer uvadaly. Tahle květina ovšem jednou vyklíčila ze semene přivátého neznámo odkud. Malý princ velmi pozorně sledoval výhonek, který se v ničem nepodobal jiným květinám. Obával se, že by to mohl být nějaký nový druh baobabu. Ale keřík náhle přestal růst a začal nabírat do květu. Malý princ byl při tom, když vyrašil obrovský pupen. Dobře tušil, že z něho vypučí cosi zázračného, ale květina se ve svém zeleném příbytku zkrášlovala nekonečně dlouho. Z knihy Malý princ Antoine de Saint Exupéry.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019