Kní?žka


V ulici, kde bydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví.  Jeho v...loha je plná lákav...ch knih, visí v ní i portréty nejzná...jších spisovatelů, a tak není divu, že v...volává zájem kolemjdoucích.  Každode...ě před ní postávají skupinky dětí a dospěl...ch, aby se seznámil... s nab...dkou nových knih.  Kdo se rozhodne ke koupi, vejde dovnitř.  I já jsem tady chtěl koup...t ...ánoční dárky pro své mladší sourozence.  Bratrov... a sestřiny úsměv... při rozbalování dárků ... přesvědčil..., že jsem koup...l rozu....  Sestru zaujal... Erbenov... pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrov... se velm... líbily příběhy hrdi...ch ...ndiánských náčelníků.  ... daroval... rodiče velmi pěkný obrá...kový atlas světa.  ...působil mi radost, a proto jsem si jej hned začal ... bratrem prohl...žet.  Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jaké novinky se tam zase objevil.... 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 29
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Kní?žka (klíč k řešení)


V ulici, kde bydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho výloha je plná lákavých knih, visí v ní i portréty nejznájších spisovatelů, a tak není divu, že vyvolává zájem kolemjdoucích. Každodenně před ní postávají skupinky dětí a dospělých, aby se seznámili s nabídkou nových knih. Kdo se rozhodne ke koupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupit vánoční dárky pro své mladší sourozence. Bratrovy a sestřiny úsměvy při rozbalování dárků přesvědčily, že jsem koupil rozumně. Sestru zaujaly Erbenovy pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovi se velmi líbily příběhy hrdinných indiánských náčelníků. Mně darovali rodiče velmi pěkný obrázkový atlas světa. Způsobil mi radost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví, dívám se, jaké novinky se tam zase objevily. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020