Letos přišla ..


Letos přišla z...ma pozdě.  Ještě o ...ánocích nemrzlo a po sněhu neb...lo ani památky.  Ale v p...lce ledna se vše v...razně z...nilo.  Nejdřív se přihnal s...lný v...tr.  Ten kácel strom..., bral střechy a porážel automobily.  Když se v...chřice ukl...dnila, napadl bílý, třpytivý sníh.  Z něho měl... radost hlavně děti.  Hned vytáhl... l...že, boby a sáňky a vydaly se na zasněžené kopce a stráně.  Před domem jsme objev... bílé sněhuláky s černými uhl...ky místo očí.  Kluci se pustil... do b...tvy se sněhovými koulem.... Zimní radovánky začal....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Letos přišla .. (klíč k řešení)


Letos přišla zima pozdě. Ještě o Vánocích nemrzlo a po sněhu nebylo ani památky. Ale v půlce ledna se vše výrazně znilo. Nejdřív se přihnal silný vítr. Ten kácel stromy, bral střechy a porážel automobily. Když se vichřice uklidnila, napadl bílý, třpytivý sníh. Z něho měly radost hlavně děti. Hned vytáhly lyže, boby a sáňky a vydaly se na zasněžené kopce a stráně. Před domem jsme objevili bílé sněhuláky s černými uhlíky místo očí. Kluci se pustili do bitvy se sněhovými koulemi. Zimní radovánky začaly. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019