Naše náměstí


Centrem starob...lého ...ěsta ...avlíčkův ...rod je malebné ...avlíčkovo náměstí.  Patří k obl...beným m...stům procházek obyvatel Brodu i tur...stů.  Náměstí obklopují pečl...vě udržované domy, které byly svědky méně známých i těch nejvýzna...jších událostí našich dějin.  Některé památky jsou spojeny s místními pov...stmi.  O...pradávna si l...dé v...právěl... o pekaři ...oudelov... a o kostl...ci ...nátovi.  Na náměstí i v přilehl...ch ul...cích se nachází řada obchod... a obchůdků, kde si můžeme koup...t potrav...ny, oděv... i pěkné suven....  Naše náměstí je he...ké v každém ročním obdob....  Obzvláště se všem líbí o ...ánocích. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 29
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020

 

Naše náměstí (klíč k řešení)


Centrem starobylého města Havlíčkův Brod je malebné Havlíčkovo náměstí. Patří k oblíbeným místům procházek obyvatel Brodu i turistů. Náměstí obklopují pečli udržované domy, které byly svědky méně známých i těch nejvýznamnějších událostí našich dějin. Některé památky jsou spojeny s místními pověstmi. Odpradávna si li vyprávěli o pekaři Koudelovi a o kostlivci Hnátovi. Na náměstí i v přilehlých ulicích se nachází řada obchodů a obchůdků, kde si můžeme koupit potraviny, oděvy i pěkné suvenýry. Naše náměstí je hez v každém ročním období. Obzvláště se všem líbí o Vánocích. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  06.07.2020