v?učování ?končilo..


V...učování ...končilo ve dvanáct hodin.  Zb...valo dojít si na ob...d, doma rozu... ...balit nejnutnější věci a mohl... jsme se v...dat do přírody.  Mě...ké ul...ce byly přeplněny sp...chajícími lidmi a automob....  Ve vlaku se děti uvelebil... na sedadlech, v...pravoval... si a cesta jim rychle ub...hala.  Společně všichni prožil... dva krásné dny.  Při stavění stan... pomohl... ...kušenosti z letního táboření.  Všem se líbily sportovní soutěže a ...pěv u táboráku.  Les oma... voněl.  Jen nedělní dopoledne překvap...lo krátkým deštěm.  Cel... v...let se v...dařil a ...šichni na něj budou dlouho v...pomínat.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 28
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

v?učování ?končilo.. (klíč k řešení)


Vyučování skončilo ve dvanáct hodin. Zbývalo dojít si na oběd, doma rozumně sbalit nejnutnější věci a mohli jsme se vydat do přírody. sts ulice byly přeplněny spěchajícími lidmi a automobily. Ve vlaku se děti uvelebily na sedadlech, vypravovaly si a cesta jim rychle ubíhala. Společně všichni prožili dva krásné dny. Při stavění stanů pomohly zkušenosti z letního táboření. Všem se líbily sportovní soutěže a zpěv u táboráku. Les omamně voněl. Jen nedělní dopoledne překvapilo krátkým deštěm. Celý výlet se vydařil a všichni na něj budou dlouho vzpomínat. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019