Vaškov? prázdniny


Vašek prožil část letních prázdnin u bab...čky na vs....  Byly to prázdniny plné neob...čejných zážitk... a dobrodružstv....  Probouzel se brz... ráno, protože ho kohouti budil... hlas...tým kokrháním.  Bab...čkakrm...la králíky, sypala slepicím, vstávala opravdu brz...čko.  Po snídani musel ...ašek zal...t kv...tiny v truhl...cích.  Potom pomáhal bab...čce na zahrádce v...trhávat plevel ze zeleninov...ch záhon....  Odpoledne už čekal... ...aškov... kamarádi.  Společně se šl... koupat k r...bníku.  ...šude se oz...valo hlas...té v...skání.  Nad vodní hladinou se proháněl... vá...ky, ve vzduchu poletoval... ptáci.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 31
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Vaškov? prázdniny (klíč k řešení)


Vašek prožil část letních prázdnin u babičky na vsi. Byly to prázdniny plné neobyčejných zážitků a dobrodružství. Probouzel se brzy ráno, protože ho kohouti budili hlasitým kokrháním. Babičkakrmila králíky, sypala slepicím, vstávala opravdu brzičko. Po snídani musel Vašek zalít květiny v truhlících. Potom pomáhal babičce na zahrádce vytrhávat plevel ze zeleninových záhonů. Odpoledne už čekali Vaškovi kamarádi. Společně se šli koupat k rybníku. Všude se ozývalo hlasi výskání. Nad vodní hladinou se proháněly žky, ve vzduchu poletovali ptáci. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019