V lese


Borov... les roste desítky let.  Starostliv... lesní hospodáři o něj dobře pečoval... a hubili škodliv... hm...z.  Strom... se jim odměnily zdrav...m dřevem.  V prosinci lesníci vyřezali na m...tině mladé stromky.  Děti z nich měl... radost, když je zdobil... vánočním... ozdobam....  Lesní cesty zapadl... sněhem a u krmelců se objevil... stopy zvěře.  Dělníci motorov... pilami porážel... lesní velikány.  Z jejich dřeva bude v...roben náb...tek, pap...r i hudební nástroje.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 19
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

V lese (klíč k řešení)


Borový les roste desítky let. Starostliví lesní hospodáři o něj dobře pečovali a hubili škodlivý hmyz. Stromy se jim odměnily zdravým dřevem. V prosinci lesníci vyřezali na mýtině mladé stromky. Děti z nich měly radost, když je zdobily vánočními ozdobami. Lesní cesty zapadly sněhem a u krmelců se objevily stopy zvěře. Dělníci motorovými pilami poráželi lesní velikány. Z jejich dřeva bude vyroben nábytek, papír i hudební nástroje. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019