Jarní příroda


Už to vypadalo, že se jaro zapo...lo pod sněhovou peřinou.  Sluneční paprsky ale pomalu přibíral... na síle.  Sněhové vrstv... ubývaly a mizel....  Nejdříve vysychaly travnaté meze.  Bledulky vztyčil... své stonky.  Brz...čko se i první sedm...krásky taje... usmíval... bílými tvářičkam... a první skřivani za...píval... nad vonící zemí.  Údolím plul... mraky a kapky deště smyly zbytky sněhu.  Příroda se konečně probouz.... 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 14
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Jarní příroda (klíč k řešení)


Už to vypadalo, že se jaro zapomnělo pod sněhovou peřinou. Sluneční paprsky ale pomalu přibíraly na síle. Sněhové vrstvy ubývaly a mizely. Nejdříve vysychaly travnaté meze. Bledulky vztyčily své stonky. Brzičko se i první sedmikrásky tajemně usmívaly bílými tvářičkami a první skřivani zazpívali nad vonící zemí. Údolím pluly mraky a kapky deště smyly zbytky sněhu. Příroda se konečně probouzí. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019