Jaro


Jaro začalo letos neobv...kle brz....  Strom... v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetl....  Jarní větřík pohupuje jejich větvem..., ve kterých se ...romažďují ptáci a stav... si svá hnízda.  Věže bl...kého kostela se třp...tí jako ryzí zlato.  Cesty jsou udusané, kame...á dlažba ná...stí úplně v...schla.  Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobylých domů.  Na ná...stí se zastavují překvapení ob...vatelé a div... se té kráse.  Na chv... všichni zapomínají na své starosti a problém... a radují se ... jarního sluníčka.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 18
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Jaro (klíč k řešení)


Jaro začalo letos neobvykle brzy. Stromy v nevelkém parku kolem zámku již rozkvetly. Jarní větřík pohupuje jejich větvemi, ve kterých se shromažďují ptáci a staví si svá hnízda. Věže blízkého kostela se třpy jako ryzí zlato. Cesty jsou udusané, kamenná dlažba stí úplně vyschla. Teplé sluneční paprsky vnikají až do starobylých domů. Na stí se zastavují překvapení obyvatelé a diví se té kráse. Na chvíli všichni zapomínají na své starosti a problémy a radují se z jarního sluníčka. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Osmileté gymnázium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019