Vstávání


Každode...í ra...í vstávání nám ...těžuje život po cel... školní rok.  To dnešní b...lo ale přece specifické.  S hlavam... nab...tými vědomostm... se bl...žíme k námi v...volené škole, ...ymnáziu ...avlíčkův ...rod ve ...táflově ...lici, s vědom...m, že právě dnešní ...kouška z ...eského ...azyka či ...atematiky předznamená naši budoucnost.  Věžní hodiny odbily osmou, do třídy vstoupil učitel, který vypadal, že je zběhl... úplně ve všem, zjednal si pořádek a začal d...ktovat.  V d...ktátu se objevily tak strašlivé věci, že jsme se mohl... jen ...těží v...varovat nemilých) pravop...sných pochybení.  Každá druhá věta se odehrávala ve ...pišské ...ové ...si nebo ...oravském ...rasu.  Také s...ntakt...cké rozbory a slovní úlohy z matemat... nám připadal... ...cestné…  Po ...končení ...koušky jsme ...klesle snědli svačiny, které nám připravil... naše starostl...vé maminky, a v...dali jsme se ...pět na své ...ákladní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí.  Konec dobrý, všechno dobré.  Přijal... všechny, kteří si to zasloužil....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 47
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.02.2020

 

Vstávání (klíč k řešení)


Každodenní ranní vstávání nám ztěžuje život po celý školní rok. To dnešní bylo ale přece specifické. S hlavami nabitými vědomostmi se blížíme k námi vyvolené škole, Gymnáziu Havlíčkův Brod ve Štáflově ulici, s vědomím, že právě dnešní zkouška z českého jazyka či matematiky předznamená naši budoucnost. Věžní hodiny odbily osmou, do třídy vstoupil učitel, který vypadal, že je zběhlý úplně ve všem, zjednal si pořádek a začal diktovat. V diktátu se objevily tak strašlivé věci, že jsme se mohli jen stěží vyvarovat nemilých) pravopisných pochybení. Každá druhá věta se odehrávala ve Spišské Nové Vsi nebo Moravském krasu. Také syntaktické rozbory a slovní úlohy z matematiky nám připadaly scestné… Po skončení zkoušky jsme sklesle snědli svačiny, které nám připravily naše starostli maminky, a vydali jsme se zpět na své základní školy v toužebném očekávání rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí. Konec dobrý, všechno dobré. Přijali všechny, kteří si to zasloužili. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.02.2020