Prochá?ka


Cílem naší sváteční prochá...ky bylo ...taroměstské ...áměstí a ...ražský ...rad.  Zastavil... jsme se před starob...lým ...rlojem, o jehož minulosti p...kně vypráv...jí ...iráskov... ...taré ...ověsti ...eské.  Objevy a vý...kumy však vyvrátil... staré tvrzení, že jeho tvůrcem byl ...istr ...anuš.  Odborníci vyslovil... do...nku, že ho sestav...l již mnohem dříve ...ikuláš z ...adaně.  V...děli jsme, jak na chodníku před podloub...m vyčkával... zvědav... ...ražané a ciz... turisté a vzhlížel... nahoru.  Jakmile hodiny odb... celou, objevil... se v okénku postav... apoštolů.  Pak zazněl zvonek, který rozhoupal kostlivec, a uslyšeli jsme s...pav... kohoutí hlas.  Když už se zástup... lidí rozcházel..., vydal... jsme se i my dál po ...ražských ulicích k ...radu.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 41
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020

 

Prochá?ka (klíč k řešení)


Cílem naší sváteční procházky bylo Staroměstské náměstí a Pražský hrad. Zastavili jsme se před starobylým orlojem, o jehož minulosti pěkně vyprávě Jiráskovy Staré pověsti české. Objevy a zkumy však vyvrátily staré tvrzení, že jeho tvůrcem byl mistr Hanuš. Odborníci vyslovili domněnku, že ho sestavil již mnohem dříve Mikuláš z Kadaně. Viděli jsme, jak na chodníku před podloubím vyčkávali zvědaví Pražané a cizí turisté a vzhlíželi nahoru. Jakmile hodiny odbily celou, objevily se v okénku postavy apoštolů. Pak zazněl zvonek, který rozhoupal kostlivec, a uslyšeli jsme sípavý kohoutí hlas. Když už se zástupy lidí rozcházely, vydali jsme se i my dál po pražských ulicích k Hradu.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  09.07.2020