Celode?í výlet


V neděl... jsme se vydal... na celode...í v...let.  Šl... jsme silnicem... i pěšinam... mezi pol....  Před polednem jsme dorazili do vs... pod starob...lým hradem.  Mezi korunam... sl...v a jabloní jsme v...hlíželi k mohutné tvrz..., která jako by v...růstala ze skály.  Po chv...li příkrého stoupání jsme přišl... k hradnímu vchodu, kde jsme se připojil... k jiným turistům.  Pr...vodce nám vypravoval, že hrad pochází z doby ...řemysla ...takara II.  Procházel... jsme ...kými chodbami, chladnými pokoji a komnatami.  Navštív...li jsme i zbrojnici se středověkými zbraněm....  Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo na nich ani stopy po rz....  Nakonec jsme si prohlédl... i žalářní ko...ky a mučírnu pod zemí.  Po prohlídce jsme byli rádi, když jsme se opět dostali ... hluboké tm... na slu...é nádvoří.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 31
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

Celode?í výlet (klíč k řešení)


V neděli jsme se vydali na celodenní výlet. Šli jsme silnicemi i pěšinami mezi poli. Před polednem jsme dorazili do vsi pod starobylým hradem. Mezi korunami sliv a jabloní jsme vzhlíželi k mohutné tvrzi, která jako by vyrůstala ze skály. Po chvíli příkrého stoupání jsme přišli k hradnímu vchodu, kde jsme se připojili k jiným turistům. Průvodce nám vypravoval, že hrad pochází z doby Přemysla Otakara II. Procházeli jsme úzkými chodbami, chladnými pokoji a komnatami. Navštívili jsme i zbrojnici se středověkými zbraněmi. Zbraně jsou udržovány v dobrém stavu, nebylo na nich ani stopy po rzi. Nakonec jsme si prohlédli i žalářní kobky a mučírnu pod zemí. Po prohlídce jsme byli rádi, když jsme se opět dostali z hluboké tmy na slunné nádvoří. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019