Sv?nutý prapor


sv...nutý prapor,  v...zdoba vily,  ...točit se do klubíčka,  b...valá m...sl...vna,  s peněz...,  v ...oravské ...roměříži,  ...kráce...ý projev,  Tbilisi je v Gruzii,  povi...ý zápis,  p...nová lázeň,  špatné sv...dom...,  v...zd do domu,  bratrov... přátelé,   lov...l lv... a ant...lop...,  osamělý chodec, Mal... a rezav... ps...,  ...blednout,  děti kresl...,  p...tel pilin,  ro...áhlý park,  vstup bez obuv...,  vl...sová podlaha,  ob...mný náklad,  Litomyšl,  mě...ký kat,  vy...nil... jsme zámek u dveří,  ro...ápat někoho,  ra...í ptáče,  ra...é brambory,  v ...raze je čtvrť Kobylisy,  nestra...ý rozhodčí,  pl...š,  po...nka, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 41
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Sv?nutý prapor (klíč k řešení)


svinutý prapor, výzdoba vily, stočit se do klubíčka, bývalá myslivna, s penězi, v moravské Kroměříži, zkrácený projev, Tbilisi je v Gruzii, povinný zápis, pěnová lázeň, špatné svědomí, vjezd do domu, bratrovi přátelé, lovil lvy a antilopy, osamělý chodec,Malí a rezaví psi, zblednout, děti kreslí, pytel pilin, rozsáhlý park, vstup bez obuvi, vlysová podlaha, objemný náklad, Litomyšl, sts kat, vynili jsme zámek u dveří, rozsápat někoho, ranní ptáče, rané brambory, v Praze je čtvrť Kobylisy, nestranný rozhodčí, plyš, pomněnka, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019