Sv?nutý prapor


p...nová lázeň,  b...valá m...sl...vna,  po...nka,  v...zd do domu,  s peněz...,  p...tel pilin,  špatné sv...dom...,  sv...nutý prapor,  mě...ký kat,  ra...í ptáče,  ...blednout,   bratrov... přátelé,  v...zdoba vily,  osamělý chodec,  povi...ý zápis,  ro...ápat někoho,  ra...é brambory,  lov...l lv... a ant...lop...,  vstup bez obuv...,  Tbilisi je v Gruzii,  pl...š,  v ...oravské ...roměříži,  ob...mný náklad, Mal... a rezav... ps...,  ro...áhlý park,  Litomyšl,  vy...nil... jsme zámek u dveří,  vl...sová podlaha,  ...kráce...ý projev,  nestra...ý rozhodčí,  děti kresl...,  v ...raze je čtvrť Kobylisy,  ...točit se do klubíčka, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 41
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Sv?nutý prapor (klíč k řešení)


pěnová lázeň, bývalá myslivna, pomněnka, vjezd do domu, s penězi, pytel pilin, špatné svědomí, svinutý prapor, sts kat, ranní ptáče, zblednout, bratrovi přátelé, výzdoba vily, osamělý chodec, povinný zápis, rozsápat někoho, rané brambory, lovil lvy a antilopy, vstup bez obuvi, Tbilisi je v Gruzii, plyš, v moravské Kroměříži, objemný náklad,Malí a rezaví psi, rozsáhlý park, Litomyšl, vynili jsme zámek u dveří, vlysová podlaha, zkrácený projev, nestranný rozhodčí, děti kreslí, v Praze je čtvrť Kobylisy, stočit se do klubíčka, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019