Be?ubá bab?čka


Be...ubá bab...čka,  rozu... ...trávit čas,  v...sutý most v ...oleslavi,  s ta...jšími ženam...,  kochal se sv... drahokam..., hus...té dob... v...tězství,  b...t prádlo na slunci,  drz... člověk,  ne...navný protihráč,  mě...ý s...r  se ...metanov... operam...,  ra...é brambory,  na ...ražský ...rad se hrnul... zástup... lidí, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.02.2018

 

Be?ubá bab?čka (klíč k řešení)


Bezzubá babička, rozumně strávit čas, visutý most v Boleslavi, s tajšími ženami, kochal se svými drahokamy, husi dobyli vítězství, bílit prádlo na slunci, drzý člověk, neúnavný protihráč, kký sýr se Smetanovými operami, rané brambory, na Pražský hrad se hrnuly zástupy lidí, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.02.2018