Be?ubá bab?čka


b...t prádlo na slunci,  na ...ražský ...rad se hrnul... zástup... lidí,  s ta...jšími ženam...,  ne...navný protihráč,  drz... člověk,  rozu... ...trávit čas,  se ...metanov... operam..., Be...ubá bab...čka,  kochal se sv... drahokam..., hus...té dob... v...tězství,  v...sutý most v ...oleslavi,  mě...ý s...r  ra...é brambory, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Be?ubá bab?čka (klíč k řešení)


bílit prádlo na slunci, na Pražský hrad se hrnuly zástupy lidí, s tajšími ženami, neúnavný protihráč, drzý člověk, rozumně strávit čas, se Smetanovými operami,Bezzubá babička, kochal se svými drahokamy, husi dobyli vítězství, visutý most v Boleslavi, kký sýr rané brambory, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019