Be?ubá bab?čka


rozu... ...trávit čas,  mě...ý s...r  ne...navný protihráč,  b...t prádlo na slunci,  s ta...jšími ženam..., Be...ubá bab...čka,  kochal se sv... drahokam..., hus...té dob... v...tězství,  se ...metanov... operam...,  ra...é brambory,  drz... člověk,  na ...ražský ...rad se hrnul... zástup... lidí,  v...sutý most v ...oleslavi, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018

 

Be?ubá bab?čka (klíč k řešení)


rozumně strávit čas, kký sýr neúnavný protihráč, bílit prádlo na slunci, s tajšími ženami,Bezzubá babička, kochal se svými drahokamy, husi dobyli vítězství, se Smetanovými operami, rané brambory, drzý člověk, na Pražský hrad se hrnuly zástupy lidí, visutý most v Boleslavi, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018