Be?ubá bab?čka


b...t prádlo na slunci, Be...ubá bab...čka,  se ...metanov... operam...,  ne...navný protihráč,  rozu... ...trávit čas,  v...sutý most v ...oleslavi,  mě...ý s...r  na ...ražský ...rad se hrnul... zástup... lidí,  ra...é brambory,  kochal se sv... drahokam..., hus...té dob... v...tězství,  s ta...jšími ženam...,  drz... člověk, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.05.2018

 

Be?ubá bab?čka (klíč k řešení)


bílit prádlo na slunci,Bezzubá babička, se Smetanovými operami, neúnavný protihráč, rozumně strávit čas, visutý most v Boleslavi, kký sýr na Pražský hrad se hrnuly zástupy lidí, rané brambory, kochal se svými drahokamy, husi dobyli vítězství, s tajšími ženami, drzý člověk, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.05.2018