Be?ubá bab?čka


kochal se sv... drahokam..., hus...té dob... v...tězství,  rozu... ...trávit čas,  se ...metanov... operam...,  na ...ražský ...rad se hrnul... zástup... lidí,  drz... člověk,  s ta...jšími ženam...,  b...t prádlo na slunci,  ra...é brambory,  v...sutý most v ...oleslavi, Be...ubá bab...čka,  ne...navný protihráč,  mě...ý s...r 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018

 

Be?ubá bab?čka (klíč k řešení)


kochal se svými drahokamy, husi dobyli vítězství, rozumně strávit čas, se Smetanovými operami, na Pražský hrad se hrnuly zástupy lidí, drzý člověk, s tajšími ženami, bílit prádlo na slunci, rané brambory, visutý most v Boleslavi,Bezzubá babička, neúnavný protihráč, kký sýr 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 8. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018