Skauti


Skauti vystoup... z vlaku a vydal... se pěšky k lesu.  ... javoru ...padl první žlutý l...st.  Sní... v nížinách pomalu ro...tál a voda proudem o...tékala.  „Les ...tárne,“ byl otc... častý v...rok.  Ze...třesení si v...žádalo mnoho ob...tí.  L...ška v...strčila hlavu ... doup...te.  Set...lo se a ...pustil se l...ják.  V...skočil odtamtud na v...tev stromu.  Počasí se nečeka... z...nilo.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 25
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Skauti (klíč k řešení)


Skauti vystoupili z vlaku a vydali se pěšky k lesu. Z javoru spadl první žlutý list. Sníh v nížinách pomalu roztál a voda proudem odtékala. „Les stárne,“ byl otcův častý výrok. Zetřesení si vyžádalo mnoho obětí. Liška vystrčila hlavu z doupěte. Setlo se a spustil se liják. Vyskočil odtamtud na větev stromu. Počasí se nečeka znilo. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019