V?roba léči?


trop...cké prales...,  V...roba léči...,  ekolog...cké prohřešky m...nulé dob...  prav...delné záplav...,  v...kácet a v...pál...t zb...tky ...vropských lesů,  l...stí a jehl...čí zadržuje v les...ch vodu,  kl...katé řeči...tě potoka,  ...sobit ekolog...ckou katastrofu, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

V?roba léči? (klíč k řešení)


tropické pralesy,Výroba léčiv, ekologické prohřešky minulé doby pravidelné záplavy, vykácet a vypálit zbytky evropských lesů, listí a jehličí zadržuje v lesích vodu, klikaté řečiš potoka, způsobit ekologickou katastrofu, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019