V?roba léči?


...sobit ekolog...ckou katastrofu,  trop...cké prales...,  ekolog...cké prohřešky m...nulé dob...  l...stí a jehl...čí zadržuje v les...ch vodu, V...roba léči...,  v...kácet a v...pál...t zb...tky ...vropských lesů,  kl...katé řeči...tě potoka,   prav...delné záplav..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

V?roba léči? (klíč k řešení)


způsobit ekologickou katastrofu, tropické pralesy, ekologické prohřešky minulé doby listí a jehličí zadržuje v lesích vodu,Výroba léčiv, vykácet a vypálit zbytky evropských lesů, klikaté řečiš potoka, pravidelné záplavy, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 9. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019