Vzduch


Pl...tvat vodou se, podle mého názoru, nemá. V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů.  Severní Čechy, ty jsou znečištěné.  Ukliď, Petře, ty odpadky.  Neumývejte, občané, svá auta u potoků.   Ó, ti ptáci musí trp...t.  Knihy, ty jsou zdrojem informací z ekolog....  Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří. Ten vzduch, ten je ale čistý.  Rostliny, ty musíme chránit. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 3
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

Vzduch (klíč k řešení)


Plýtvat vodou se, podle mého názoru, nemá. V Krkonoších, tam je hodně krásných stromů. Severní Čechy, ty jsou znečištěné. Ukliď, Petře, ty odpadky. Neumývejte, občané, svá auta u potoků. Ó, ti ptáci musí trpět. Knihy, ty jsou zdrojem informací z ekologie. Lidé, zdá se mi, přírodu příliš nešetří.Ten vzduch, ten je ale čistý. Rostliny, ty musíme chránit. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018