Deštný prales


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genet...ckého mater...álu, který má pro tento v...kum obrovský v...nam.  Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky a přes rozmanitost a boha...ví vzájemných vztah... sv...ch nesčetných prvk... je prostředím s udivující stab...tou.  Zapomíná se na to, že má celosvětový význam, protože zasahuje do klimatické a vodní rovnováhy.  Desetina všech léků, které používáme, pochází z deštného pralesa.  Ještě důležitější je, že atmosféra, na které jsme všichni závislí, vzniká výměnou kysličníku uhl...čitého při metabo...mu rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energ....  Deštné prales... obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, že je můžeme naz...vat pl...cemi ...emě.  Kro... toho les... normálně ...sorbují sluneční energ....  Nyní, když tyto pralesy mizí, dochází ke z...ně počasí na celém ...větě.  V roce 1987 bylo v Brazílii vypáleno 200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionů tun kysličníku uhelnatého.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 22
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Deštný prales (klíč k řešení)


Deštný prales poskytuje nepřeberné množství genetického materiálu, který má pro tento výzkum obrovský význam. Hustý les je sám o sobě zdrojem bohatství, chrání půdu, zadržuje nadměrné srážky a přes rozmanitost a bohatst vzájemných vztahů svých nesčetných prvků je prostředím s udivující stabilitou. Zapomíná se na to, že má celosvětový význam, protože zasahuje do klimatické a vodní rovnováhy. Desetina všech léků, které používáme, pochází z deštného pralesa. Ještě důležitější je, že atmosféra, na které jsme všichni závislí, vzniká výměnou kysličníku uhličitého při metabolismu rostlin a za účasti slunečního záření se promění v energii. Deštné pralesy obsahují rostliny v takovém množství a hustotě, že je můžeme nazývat plícemi Země. Kro toho lesy normálně absorbují sluneční energii. Nyní, když tyto pralesy mizí, dochází ke z počasí na celém světě. V roce 1987 bylo v Brazílii vypáleno 200 tisíc čtverečních kilometrů deštného pralesa a do vzduchu se při tom uvolnilo 500 milionů tun kysličníku uhelnatého. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018