Živelné katastrof?


Jistě jste si všimli, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, které jsou způsobeny vodou.  Geologové a archeologové zjistili, že ještě asi před 1000 lety nebyl... na našem ...zemí té...ř žádné velké povodně mimo prav...delných záplav.  Tehdy toti... pokrývalo naši zemi velké množství les....  Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšak hlavně tím, že se pára v lesním stínu sráží, dostává se ihned do půdy a odtud přechází zpět do kmen... a list... stromů, z nichž se odpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven.  V bezlesé suché krajině voda okamžitě ...teče do údolí a nic ji nezadrží.  Svou rol... při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky.  Takové byl... naše řeky a potoky v m...nulosti.  Přirozeně se klikatily na rozdíl od dnešních rovných struh.  Přechází-li neregulovaný potok pře... louku svým klikatým řečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody než v krátké rovné strouze.  Kácení les... znamená velkou a vážnou hrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, aniž by stromy byl... nahrazeny novou v...sadbou.  Nejv...ce je v současné době ohrožen prales v ...atinské Americe, kácí se však i ro...áhlé ...everské lesy v ...anadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustoší se i zbytky ...vropských lesů. Hlavním d...vodem je těžba dřeva.  Trop...cké les... jsou však významným přírodním bohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 25
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Živelné katastrof? (klíč k řešení)


Jistě jste si všimli, že v posledních letech vzrůstá počet živelných katastrof, které jsou způsobeny vodou. Geologové a archeologové zjistili, že ještě asi před 1000 lety nebyly na našem území ř žádné velké povodně mimo pravidelných záplav. Tehdy totiž pokrývalo naši zemi velké množství lesů. Les zadržuje dešťovou vodu na jehličí, listech, avšak hlavně tím, že se pára v lesním stínu sráží, dostává se ihned do půdy a odtud přechází zpět do kmenů a listů stromů, z nichž se odpařuje, a tak jen malé množství vody odteče z lesa ven. V bezlesé suché krajině voda okamžitě steče do údolí a nic ji nezadrží. Svou roli při zadržování vody hrají také neregulované, člověkem neusměrňované, vodní toky. Takové byly naše řeky a potoky v minulosti. Přirozeně se klikatily na rozdíl od dnešních rovných struh. Přechází-li neregulovaný potok přes louku svým klikatým řečištěm, zadrží se v něm mnohem víc vody než v krátké rovné strouze. Kácení lesů znamená velkou a vážnou hrozbu, neboť každý den se na světě vykácí nebo vypálí 500 km čtverečních lesa, aniž by stromy byly nahrazeny novou výsadbou. Nejvíce je v současné době ohrožen prales v Latinské Americe, kácí se však i rozsáhlé severské lesy v Kanadě a v Rusku, pralesy v Asii, pustoší se i zbytky evropských lesů. Hlavním důvodem je těžba dřeva. Tropické lesy jsou však významným přírodním bohatstvím, protože zde žije nesmírné množství druhů rostlin a živočichů. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018