Lhostejní l?dé


Také les... začal... strádat. V ...eské ...epublice zřej... l...dé zůstal... lhostejní ke svému okol....  C...kl...stických stezek stále přibývá, ale kola se stále ještě nestal... těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky.  Také bychom se měl... zam...slet nad tím, zda by se auta neměl... vy...nit za kola.   Už i živočichové, kteří dříve žil... v lesích, se rozutekl... neznámo kam.  Továrny sice začal... omezovat vypouštění škodliv...ch zplodin, ale smogu a výparů se ob...vuje v ovzduší stále dost.  Nejen ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto.  Lidé by je měl... přestat znečišťovat a lesníci by je neměl... zb...tečně kácet.  Není vidět, že by jim vadilo, jak se celý svět snaží, aby právě jejich ...emě byla čistá. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 24
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Lhostejní l?dé (klíč k řešení)


Také lesy začaly strádat.V České republice zřej li zůstali lhostejní ke svému okolí. Cyklistických stezek stále přibývá, ale kola se stále ještě nestala těmi nejoblíbenějšími dopravními prostředky. Také bychom se měli zamyslet nad tím, zda by se auta neměla vynit za kola. Už i živočichové, kteří dříve žili v lesích, se rozutekli neznámo kam. Továrny sice začaly omezovat vypouštění škodlivých zplodin, ale smogu a výparů se objevuje v ovzduší stále dost. Nejen ovzduší, ale i voda dostává od lidí co proto. Lidé by je měli přestat znečišťovat a lesníci by je neměli zbytečně kácet. Není vidět, že by jim vadilo, jak se celý svět snaží, aby právě jejich země byla čistá. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018