Životní prostředí


Člověk ničí přírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje životní prostředí a využívá přírodní zdroje.  V tropických deštných prales...ch žije té...ř devadesát procent všech živočišných a rostli...ých druhů světa, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.  Životní prostředí neničí pouze auta, ale i mnohé velké továrny, které vypouštějí do ov...duší různé škodliviny.  Měl... bychom si uvědomit, že nejsme na ...emi sami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostl...nám a živočich...m. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 8
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

Životní prostředí (klíč k řešení)


Člověk ničí přírodu, protože potřebuje stále více zemědělské a stavební půdy, znečišťuje životní prostředí a využívá přírodní zdroje. V tropických deštných pralesích žije ř devadesát procent všech živočišných a rostlinných druhů světa, avšak tato ohromná hojnost je v současnosti ohrožena ničením těchto pralesů.Životní prostředí neničí pouze auta, ale i mnohé velké továrny, které vypouštějí do ovzduší různé škodliviny. Měli bychom si uvědomit, že nejsme na Zemi sami a že znečištěním životního prostředí škodíme také rostlinám a živočichům. 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení s ekologickou tematikou

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018