Jižní ?merika


zatočte doprava,  mam...nka b...la čle...kou ...okola,  ... se to netýká,  v...kroč s...leji,  obloha byla te... modrá,  ...hluboka si pov...dechl,  v...la ...málka,  nemlu... tak nahlas,  zná...jší operní ...pěvák,  připl...žil se potajmu,  bránil m... v odchodu,  ...paměti to neumím,   donedávna jsem to nev...děl,  kontinent ...ižní ...merika, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Jižní ?merika (klíč k řešení)


zatočte doprava, maminka byla členkou Sokola, se to netýká, vykroč sleji, obloha byla temně modrá, zhluboka si povzdechl, víla Amálka, nemluv tak nahlas, znájší operní zpěvák, připlížil se potajmu, bránil mi v odchodu, zpaměti to neumím, donedávna jsem to nevěděl, kontinent Jižní Amerika, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019