Jižní ?merika


kontinent ...ižní ...merika,  připl...žil se potajmu,  donedávna jsem to nev...děl,  bránil m... v odchodu,  mam...nka b...la čle...kou ...okola,  obloha byla te... modrá,  ...paměti to neumím,   nemlu... tak nahlas,  v...kroč s...leji,  zatočte doprava,  zná...jší operní ...pěvák,  ... se to netýká,  v...la ...málka,  ...hluboka si pov...dechl, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Jižní ?merika (klíč k řešení)


kontinent Jižní Amerika, připlížil se potajmu, donedávna jsem to nevěděl, bránil mi v odchodu, maminka byla členkou Sokola, obloha byla temně modrá, zpaměti to neumím, nemluv tak nahlas, vykroč sleji, zatočte doprava, znájší operní zpěvák, se to netýká, víla Amálka, zhluboka si povzdechl, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019