Jižní ?merika


... se to netýká,  nemlu... tak nahlas,  obloha byla te... modrá,  v...la ...málka,  bránil m... v odchodu,  připl...žil se potajmu,  zatočte doprava,  donedávna jsem to nev...děl,  v...kroč s...leji,  kontinent ...ižní ...merika,  ...paměti to neumím,  zná...jší operní ...pěvák,  ...hluboka si pov...dechl,   mam...nka b...la čle...kou ...okola, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019

 

Jižní ?merika (klíč k řešení)


se to netýká, nemluv tak nahlas, obloha byla temně modrá, víla Amálka, bránil mi v odchodu, připlížil se potajmu, zatočte doprava, donedávna jsem to nevěděl, vykroč sleji, kontinent Jižní Amerika, zpaměti to neumím, znájší operní zpěvák, zhluboka si povzdechl, maminka byla členkou Sokola, 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 7. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.04.2019