Oke?í rám


starý palubní de...ík,  ra...í rozcvička,  dřevě...ý oke...í rám,  kame...ý džbánek,  pla...á hrušeň,  jiskr...é oči,  na vi...icích,  ce...ý drahokam,  pod sti...ým stromem,  spořádaný rodi...ý život, nástě...ý kalendář,  se...á rýma,  kloka...í mládě,  rovnorame...ý trojúhel...ík,  splněné povi...osti,  zručný kame...ík,  slo...í kl...,  spokoje...ý zákazník 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Oke?í rám (klíč k řešení)


starý palubní deník, ranní rozcvička, dřevěný okenní rám, kamenný džbánek, planá hrušeň, jiskrné oči, na vinicích, cenný drahokam, pod stinným stromem, spořádaný rodinný život, nástěnný kalendář, senná rýma, klokaní mládě, rovnoramenný trojúhelník, splněné povinnosti, zručný kameník, sloní kly, spokojený zákazník 

Diktáty český jazyk > Pravopisná cvičení podle ročníků základní školy > Pravopisná cvičení pro 6. třídu

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019