V ulici..


V ulici, kde b...dlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho v...loha je plná lákavých kni..., v...sí v ní i portréty nejzná...jších sp...sovatelů, a tak není divu, že v...volává zájem kolemjdoucích. Každode...ě před ní postávají skup...nky dětí a dospěl...ch, aby se seznámil... s nab...dkou nových kni.... Kdo se rozhodne ke koupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koup...t ...ánoční dárky pro své mlad...í sourozence. Bratrov... a sestřiny úsměv... při rozbalování dárk...přesvědčil..., že jsem koup...l rozu.... Sestru zaujal... ...rbenov... pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrov... se velmi líbil... příběhy hrdinných ...ndiánských náčelníků. Mně daroval... rodiče velmi pěkný obrázkový atlas ...věta. Způsobil mi radost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se, jaké novinky se tam zase objevil.... 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 31
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

V ulici.. (klíč k řešení)


V ulici, kde bydlím, bylo vloni otevřeno nové knihkupectví. Jeho výloha je plná lákavých knih, vi v ní i portréty nejznájších spisovatelů, a tak není divu, že vyvolává zájem kolemjdoucích. Každodenně před ní postávají skupinky dětí a dospělých, aby se seznámili s nabídkou nových knih. Kdo se rozhodne ke koupi, vejde dovnitř. I já jsem tady chtěl koupit vánoční dárky pro své mladší sourozence. Bratrovy a sestřiny úsměvy při rozbalování dárkůpřesvědčily, že jsem koupil rozumně. Sestru zaujaly Erbenovy pohádky, protože jsou plné fantazie, a bratrovi se velmi líbily příběhy hrdinných indiánských náčelníků. Mně darovali rodiče velmi pěkný obrázkový atlas světa. Způsobil mi radost, a proto jsem si jej hned začal s bratrem prohlížet. Kdykoliv jdu nyní kolem knihkupectví,dívám se, jaké novinky se tam zase objevily. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019