O cestování


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k ...aderskému moři.  Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec ...eměkoule.  Není nemožné zaplatit si výlet do ...esmíru a je pravděpodobné, že že nepotrvá dlouho a první turista přistane i na ...ěsíci.  Dávno jsme zapo...li na doby, kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do ...rahy akcí, na kterou vzpomínal... obyvatelé zapadl...ch v...sek cel... svůj život.  Všechno to samozřejmě byl... cesty p...ší.  Karel Hynek Mácha, český básník a autor Máje, došel pěšky přes ...lpské průsm...ky až do ...tálie.  Napoleon táhl touž cestou s celou ...rancouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony.  Dnešní turista se už nemusí prodírat pote...lými lesy, třást se před lupiči a obávat se slep...ch míst na mapách.  Spolehliv... průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s ob...mnými zavazadl... a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbli...í restauraci.  Jediné, co zůstává pro...nlivé a nevyzpytatelné, je je počasí.   

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 23
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019

 

O cestování (klíč k řešení)


Je tak jednoduché nasednout na vlak či na autobus, otočit klíčkem od zapalování a vyrazit po dálnici třeba až k Jaderskému moři. Je tak jednoduché koupit si letenku na druhý konec zeměkoule. Není nemožné zaplatit si výlet do vesmíru a je pravděpodobné, že že nepotrvá dlouho a první turista přistane i na Měsíci. Dávno jsme zapomněli na doby, kdy cesta do nedalekého města byla událostí roku a cesta do Prahy akcí, na kterou vzpomínali obyvatelé zapadlých vísek celý svůj život. Všechno to samozřejmě byly cesty pěší. Karel Hynek Mácha, český básník a autor Máje, došel pěšky přes alpské průsmyky až do Itálie. Napoleon táhl touž cestou s celou francouzskou armádou, jeden vojevůdce ve starověku dokonce i se slony. Dnešní turista se už nemusí prodírat potemnělými lesy, třást se před lupiči a obávat se slepých míst na mapách. Spolehliví průvodci mu ukážou cestu, nosiči pomohou s objemnými zavazadly a jídlo není třeba lovit, čeká v nejbližší restauraci. Jediné, co zůstává pronlivé a nevyzpytatelné, je je počasí.  

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.09.2019