?komolenina slov


...kratka,  ...pověď,  ...líbat odolnou rtěnku,  ...lézat horu,  ...lézat do údolí,  ...levit ... nároků,  ...lít dva nápoje,  ...peněžit svou práci,  ...mazat tabuli,  ...mazat si ruce,  ...krotit divoké zvíře,  ...křížit ruce, ...komolenina slov,  ...kompromitoval mě svými pomluvami,  ...levněné zboží,  ...lávou ...panštěl,  ...kosený jehlan,  ...kondenzovaná pára,  ...krabacená látka,  ...pást trávu,  celou mě ...líbal,  ...chroupal kedluben,  ...kopej ten záhonek,  včera jsem se ...pil do němoty,  ...kreslit událost,  důkladně jsem se ...máčela,  musíš na...pět,  ...kuhral bolestí,  ...péct nechtěně perníky,  ...konkretizuj to,  ...křehlý zimou,  ...pečetit vlastní krví,  ...kroutil vše po svém,  ...mlsal všechny ...ladkosti,  ...pějeme stále vpřed, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 38
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


zkratka, zpověď, slíbat odolnou rtěnku, zlézat horu, slézat do údolí, slevit z nároků, slít dva nápoje, zpeněžit svou práci, smazat tabuli, zmazat si ruce, zkrotit divoké zvíře, zkřížit ruce,zkomolenina slov, zkompromitoval mě svými pomluvami, zlevněné zboží, slávou zpanštěl, zkosený jehlan, zkondenzovaná pára, zkrabacená látka, spást trávu, celou mě zlíbal, schroupal kedluben, zkopej ten záhonek, včera jsem se zpil do němoty, zkreslit událost, důkladně jsem se zmáčela, musíš nazpět, skuhral bolestí, spéct nechtěně perníky, zkonkretizuj to, zkřehlý zimou, zpečetit vlastní krví, zkroutil vše po svém, smlsal všechny sladkosti, spějeme stále vpřed, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.03.2018