?komolenina slov


...mazat tabuli,  celou mě ...líbal,  ...levněné zboží,  ...lézat horu,  ...pást trávu,  ...kopej ten záhonek,  ...kroutil vše po svém,  ...kratka,  ...lézat do údolí,  ...kosený jehlan,  ...péct nechtěně perníky,  ...krotit divoké zvíře,  ...lít dva nápoje,  ...křížit ruce,  ...peněžit svou práci,  důkladně jsem se ...máčela,  ...mlsal všechny ...ladkosti,  ...pečetit vlastní krví,  ...pějeme stále vpřed,  ...krabacená látka,  včera jsem se ...pil do němoty,  ...mazat si ruce,  ...křehlý zimou,  ...líbat odolnou rtěnku,  ...konkretizuj to,  ...kompromitoval mě svými pomluvami,  ...lávou ...panštěl,  ...levit ... nároků,  ...pověď,  musíš na...pět,  ...kreslit událost,  ...kondenzovaná pára, ...komolenina slov,  ...chroupal kedluben,  ...kuhral bolestí, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 38
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


smazat tabuli, celou mě zlíbal, zlevněné zboží, zlézat horu, spást trávu, zkopej ten záhonek, zkroutil vše po svém, zkratka, slézat do údolí, zkosený jehlan, spéct nechtěně perníky, zkrotit divoké zvíře, slít dva nápoje, zkřížit ruce, zpeněžit svou práci, důkladně jsem se zmáčela, smlsal všechny sladkosti, zpečetit vlastní krví, spějeme stále vpřed, zkrabacená látka, včera jsem se zpil do němoty, zmazat si ruce, zkřehlý zimou, slíbat odolnou rtěnku, zkonkretizuj to, zkompromitoval mě svými pomluvami, slávou zpanštěl, slevit z nároků, zpověď, musíš nazpět, zkreslit událost, zkondenzovaná pára,zkomolenina slov, schroupal kedluben, skuhral bolestí, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018