?komolenina slov


...lézat do údolí,  ...líbat odolnou rtěnku,  ...mazat tabuli,  ...konkretizuj to,  celou mě ...líbal,  ...krotit divoké zvíře,  ...lézat horu,  ...pečetit vlastní krví,  ...levit ... nároků,  ...chroupal kedluben,  ...peněžit svou práci,  ...péct nechtěně perníky,  ...pějeme stále vpřed,  ...kompromitoval mě svými pomluvami,  ...kroutil vše po svém,  ...levněné zboží,  ...mlsal všechny ...ladkosti,  ...lít dva nápoje,  ...kopej ten záhonek,  ...pást trávu,  ...pověď,  ...kondenzovaná pára,  ...mazat si ruce,  důkladně jsem se ...máčela,  ...kreslit událost,  ...krabacená látka,  ...kratka,  včera jsem se ...pil do němoty,  ...křehlý zimou,  ...kosený jehlan,  musíš na...pět, ...komolenina slov,  ...křížit ruce,  ...kuhral bolestí,  ...lávou ...panštěl, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 38
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


slézat do údolí, slíbat odolnou rtěnku, smazat tabuli, zkonkretizuj to, celou mě zlíbal, zkrotit divoké zvíře, zlézat horu, zpečetit vlastní krví, slevit z nároků, schroupal kedluben, zpeněžit svou práci, spéct nechtěně perníky, spějeme stále vpřed, zkompromitoval mě svými pomluvami, zkroutil vše po svém, zlevněné zboží, smlsal všechny sladkosti, slít dva nápoje, zkopej ten záhonek, spást trávu, zpověď, zkondenzovaná pára, zmazat si ruce, důkladně jsem se zmáčela, zkreslit událost, zkrabacená látka, zkratka, včera jsem se zpil do němoty, zkřehlý zimou, zkosený jehlan, musíš nazpět,zkomolenina slov, zkřížit ruce, skuhral bolestí, slávou zpanštěl, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018