?komolenina slov


...kosený jehlan, ...komolenina slov,  ...péct nechtěně perníky,  ...mlsal všechny ...ladkosti,  ...kompromitoval mě svými pomluvami,  ...lézat horu,  ...křehlý zimou,  ...líbat odolnou rtěnku,  ...lít dva nápoje,  ...kuhral bolestí,  ...lávou ...panštěl,  ...krotit divoké zvíře,  ...krabacená látka,  ...pečetit vlastní krví,  ...kratka,  ...mazat tabuli,  ...chroupal kedluben,  ...levněné zboží,  ...kreslit událost,  musíš na...pět,  ...křížit ruce,  ...peněžit svou práci,  celou mě ...líbal,  ...lézat do údolí,  ...levit ... nároků,  ...pověď,  ...kopej ten záhonek,  ...pást trávu,  ...mazat si ruce,  ...pějeme stále vpřed,  včera jsem se ...pil do němoty,  důkladně jsem se ...máčela,  ...konkretizuj to,  ...kroutil vše po svém,  ...kondenzovaná pára, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 38
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2017

 

?komolenina slov (klíč k řešení)


zkosený jehlan,zkomolenina slov, spéct nechtěně perníky, smlsal všechny sladkosti, zkompromitoval mě svými pomluvami, zlézat horu, zkřehlý zimou, slíbat odolnou rtěnku, slít dva nápoje, skuhral bolestí, slávou zpanštěl, zkrotit divoké zvíře, zkrabacená látka, zpečetit vlastní krví, zkratka, smazat tabuli, schroupal kedluben, zlevněné zboží, zkreslit událost, musíš nazpět, zkřížit ruce, zpeněžit svou práci, celou mě zlíbal, slézat do údolí, slevit z nároků, zpověď, zkopej ten záhonek, spást trávu, zmazat si ruce, spějeme stále vpřed, včera jsem se zpil do němoty, důkladně jsem se zmáčela, zkonkretizuj to, zkroutil vše po svém, zkondenzovaná pára, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  16.12.2017