?hnilé jablko ..


po návratu domů jsem to ...chytal,  ...klepal jsem drobty,  ...klamaný přítel,  musel jsem se ...hrbit,  ...hnětl ... hlíny sochu,   ...chválit rozpočet,  ...hrabali jsme listí,  cukr na ohni ...karamelizoval,  ...hnilé jablko,  ...kažený salám, rychle jsme se ...kamarádili,  ...kalená voda,  ...kolaboval na veřejnosti, ...hoda přísudku s podmětem,  ...kombinovat nápoje,  v...edmutá vlna vypadala nebe...pečně,  ...hořel nám ubrus,  ...hlížel se v zrcadle,  ...kanula mi slza,  ...kusit to ještě jednou,  rodičovská ...chůzka,  ...kanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  má ...chytralý výraz,  ...hyby na hra...dě,  ...kolaudovat ...tavbu,  reklamní ...keče,  jsem k vám velmi ...hovívavý,  v...planutí citů,  v...tát brzy ráno,  bouře se ...klidnila, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


po návratu domů jsem to zchytal, sklepal jsem drobty, zklamaný přítel, musel jsem se shrbit, zhnětl z hlíny sochu, schválit rozpočet, shrabali jsme listí, cukr na ohni zkaramelizoval, shnilé jablko, zkažený salám, rychle jsme se skamarádili, zkalená voda, zkolaboval na veřejnosti,shoda přísudku s podmětem, zkombinovat nápoje, vzedmutá vlna vypadala nebezpečně, shořel nám ubrus, zhlížel se v zrcadle, skanula mi slza, zkusit to ještě jednou, rodičovská schůzka, skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, má zchytralý výraz, shyby na hrazdě, zkolaudovat stavbu, reklamní skeče, jsem k vám velmi shovívavý, vzplanutí citů, vstát brzy ráno, bouře se zklidnila, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018