?hnilé jablko ..


...kalená voda,  ...klamaný přítel,  reklamní ...keče,  ...kusit to ještě jednou,  ...kanula mi slza,  ...chválit rozpočet,  musel jsem se ...hrbit,  ...klepal jsem drobty,  cukr na ohni ...karamelizoval,  jsem k vám velmi ...hovívavý,  ...hlížel se v zrcadle,  ...kažený salám, rychle jsme se ...kamarádili,  ...kolaboval na veřejnosti,  rodičovská ...chůzka,  ...kanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, ...hoda přísudku s podmětem,  ...kombinovat nápoje,  v...edmutá vlna vypadala nebe...pečně,  v...tát brzy ráno,  ...hrabali jsme listí,  ...kolaudovat ...tavbu,  ...hořel nám ubrus,  ...hnilé jablko,  v...planutí citů,  ...hyby na hra...dě,  má ...chytralý výraz,  ...hnětl ... hlíny sochu,  po návratu domů jsem to ...chytal,   bouře se ...klidnila, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


zkalená voda, zklamaný přítel, reklamní skeče, zkusit to ještě jednou, skanula mi slza, schválit rozpočet, musel jsem se shrbit, sklepal jsem drobty, cukr na ohni zkaramelizoval, jsem k vám velmi shovívavý, zhlížel se v zrcadle, zkažený salám, rychle jsme se skamarádili, zkolaboval na veřejnosti, rodičovská schůzka, skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,shoda přísudku s podmětem, zkombinovat nápoje, vzedmutá vlna vypadala nebezpečně, vstát brzy ráno, shrabali jsme listí, zkolaudovat stavbu, shořel nám ubrus, shnilé jablko, vzplanutí citů, shyby na hrazdě,zchytralý výraz, zhnětl z hlíny sochu, po návratu domů jsem to zchytal, bouře se zklidnila, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018