?hnilé jablko ..


bouře se ...klidnila,  ...hnilé jablko,  cukr na ohni ...karamelizoval,  ...klepal jsem drobty,  ...chválit rozpočet,  v...tát brzy ráno,  ...kolaboval na veřejnosti,  rodičovská ...chůzka,  ...kažený salám, rychle jsme se ...kamarádili,  ...kombinovat nápoje,  ...hyby na hra...dě,  ...hlížel se v zrcadle, ...hoda přísudku s podmětem,  ...kalená voda,  ...hořel nám ubrus,  jsem k vám velmi ...hovívavý,  ...kanzen je jiný název pro muzeum v přírodě,  musel jsem se ...hrbit,  ...hrabali jsme listí,  má ...chytralý výraz,  ...kanula mi slza,  ...kolaudovat ...tavbu,   reklamní ...keče,  ...klamaný přítel,  po návratu domů jsem to ...chytal,  v...edmutá vlna vypadala nebe...pečně,  ...kusit to ještě jednou,  ...hnětl ... hlíny sochu,  v...planutí citů, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


bouře se zklidnila, shnilé jablko, cukr na ohni zkaramelizoval, sklepal jsem drobty, schválit rozpočet, vstát brzy ráno, zkolaboval na veřejnosti, rodičovská schůzka, zkažený salám, rychle jsme se skamarádili, zkombinovat nápoje, shyby na hrazdě, zhlížel se v zrcadle,shoda přísudku s podmětem, zkalená voda, shořel nám ubrus, jsem k vám velmi shovívavý, skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, musel jsem se shrbit, shrabali jsme listí, má zchytralý výraz, skanula mi slza, zkolaudovat stavbu, reklamní skeče, zklamaný přítel, po návratu domů jsem to zchytal, vzedmutá vlna vypadala nebezpečně, zkusit to ještě jednou, zhnětl z hlíny sochu, vzplanutí citů, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018