?hnilé jablko ..


...kanula mi slza,  ...klamaný přítel, ...hoda přísudku s podmětem,  ...kolaboval na veřejnosti,  ...klepal jsem drobty,  v...planutí citů,  ...hnětl ... hlíny sochu,  ...kusit to ještě jednou,  ...kombinovat nápoje,  jsem k vám velmi ...hovívavý,  ...hrabali jsme listí,  ...hnilé jablko,  bouře se ...klidnila,  reklamní ...keče,  cukr na ohni ...karamelizoval,  má ...chytralý výraz,  rodičovská ...chůzka,  ...hořel nám ubrus,  po návratu domů jsem to ...chytal,  musel jsem se ...hrbit,  ...kolaudovat ...tavbu,  ...kalená voda,   v...edmutá vlna vypadala nebe...pečně,  ...chválit rozpočet,  ...hyby na hra...dě,  ...kažený salám, rychle jsme se ...kamarádili,  ...hlížel se v zrcadle,  v...tát brzy ráno,  ...kanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?hnilé jablko .. (klíč k řešení)


skanula mi slza, zklamaný přítel,shoda přísudku s podmětem, zkolaboval na veřejnosti, sklepal jsem drobty, vzplanutí citů, zhnětl z hlíny sochu, zkusit to ještě jednou, zkombinovat nápoje, jsem k vám velmi shovívavý, shrabali jsme listí, shnilé jablko, bouře se zklidnila, reklamní skeče, cukr na ohni zkaramelizoval,zchytralý výraz, rodičovská schůzka, shořel nám ubrus, po návratu domů jsem to zchytal, musel jsem se shrbit, zkolaudovat stavbu, zkalená voda, vzedmutá vlna vypadala nebezpečně, schválit rozpočet, shyby na hrazdě, zkažený salám, rychle jsme se skamarádili, zhlížel se v zrcadle, vstát brzy ráno, skanzen je jiný název pro muzeum v přírodě, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018