?arkazmus je ..


doma mě ...fackovali,  ...běhat celé město,  ...dělit radostnou novinu, ...akristie ve Svatém Vítu,  ...arkazmus je vyhrocená ironie,  ...hánět obživu,  ...bíjet prkna dohromady,  ...hora na nás kapalo,  venku se ...šeřilo,  ...pojit ...drhovadlem,  ...drhnul ... školy,  přijít na ...cestí,  zatěžkávací ...kouška,  ...céna Národního divadla,  ...esula se půda,  postupně se ...bližujeme,  ...formovat charakter,  ...eizmické otřesy,  ...vážit pro a proti,  ...běh lidu,  ...borník básní,  ...hledáme se příští hodinu,  ...čechrat vlasy,  ...hlížel ... věže na krásnou krajinu pod ním,  pták v...létl k obloze,  ...dola se ozýval hlas,  můj dědeček ...esivěl,  ...hodit ... střechy sníh,  ...bohem a šáteček, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 33
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


doma mě zfackovali, zběhat celé město, sdělit radostnou novinu,sakristie ve Svatém Vítu, sarkazmus je vyhrocená ironie, shánět obživu, sbíjet prkna dohromady, shora na nás kapalo, venku se zšeřilo, spojit zdrhovadlem, zdrhnul ze školy, přijít na scestí, zatěžkávací zkouška, scéna Národního divadla, sesula se půda, postupně se sbližujeme, zformovat charakter, seizmické otřesy, zvážit pro a proti, sběh lidu, sborník básní, shledáme se příští hodinu, zčechrat vlasy, shlížel z věže na krásnou krajinu pod ním, pták vzlétl k obloze, zdola se ozýval hlas, můj dědeček zesivěl, shodit ze střechy sníh, sbohem a šáteček, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018