?arkazmus je ..


...bíjet prkna dohromady,  doma mě ...fackovali,  ...běhat celé město,  ...drhnul ... školy,  ...vážit pro a proti,  ...běh lidu,  ...dola se ozýval hlas,  ...bohem a šáteček,  ...hora na nás kapalo,  ...formovat charakter,  ...céna Národního divadla,  přijít na ...cestí,  ...eizmické otřesy,  pták v...létl k obloze,  ...borník básní,  ...čechrat vlasy,  ...hodit ... střechy sníh,  ...hánět obživu,  ...arkazmus je vyhrocená ironie,  ...esula se půda,  zatěžkávací ...kouška,  můj dědeček ...esivěl,  venku se ...šeřilo,  postupně se ...bližujeme, ...akristie ve Svatém Vítu,  ...hledáme se příští hodinu,  ...hlížel ... věže na krásnou krajinu pod ním,  ...pojit ...drhovadlem,  ...dělit radostnou novinu, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 33
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


sbíjet prkna dohromady, doma mě zfackovali, zběhat celé město, zdrhnul ze školy, zvážit pro a proti, sběh lidu, zdola se ozýval hlas, sbohem a šáteček, shora na nás kapalo, zformovat charakter, scéna Národního divadla, přijít na scestí, seizmické otřesy, pták vzlétl k obloze, sborník básní, zčechrat vlasy, shodit ze střechy sníh, shánět obživu, sarkazmus je vyhrocená ironie, sesula se půda, zatěžkávací zkouška, můj dědeček zesivěl, venku se zšeřilo, postupně se sbližujeme,sakristie ve Svatém Vítu, shledáme se příští hodinu, shlížel z věže na krásnou krajinu pod ním, spojit zdrhovadlem, sdělit radostnou novinu, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018