?arkazmus je ..


pták v...létl k obloze,  ...hodit ... střechy sníh,  ...bíjet prkna dohromady,  ...drhnul ... školy,  ...hledáme se příští hodinu,  přijít na ...cestí,  ...arkazmus je vyhrocená ironie,  ...formovat charakter,  doma mě ...fackovali,  zatěžkávací ...kouška,  ...borník básní,  ...esula se půda,  ...bohem a šáteček,  ...hánět obživu, ...akristie ve Svatém Vítu,  ...běh lidu,  ...hlížel ... věže na krásnou krajinu pod ním,  postupně se ...bližujeme,  ...pojit ...drhovadlem,  ...eizmické otřesy,  ...hora na nás kapalo,  ...vážit pro a proti,  ...běhat celé město,  ...čechrat vlasy,  můj dědeček ...esivěl,  venku se ...šeřilo,  ...céna Národního divadla,  ...dola se ozýval hlas,  ...dělit radostnou novinu, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 33
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


pták vzlétl k obloze, shodit ze střechy sníh, sbíjet prkna dohromady, zdrhnul ze školy, shledáme se příští hodinu, přijít na scestí, sarkazmus je vyhrocená ironie, zformovat charakter, doma mě zfackovali, zatěžkávací zkouška, sborník básní, sesula se půda, sbohem a šáteček, shánět obživu,sakristie ve Svatém Vítu, sběh lidu, shlížel z věže na krásnou krajinu pod ním, postupně se sbližujeme, spojit zdrhovadlem, seizmické otřesy, shora na nás kapalo, zvážit pro a proti, zběhat celé město, zčechrat vlasy, můj dědeček zesivěl, venku se zšeřilo, scéna Národního divadla, zdola se ozýval hlas, sdělit radostnou novinu, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018