?arkazmus je ..


...hlížel ... věže na krásnou krajinu pod ním,  ...hledáme se příští hodinu,  ...hora na nás kapalo,  postupně se ...bližujeme,  ...hánět obživu,  ...čechrat vlasy,  ...esula se půda,  můj dědeček ...esivěl,  ...arkazmus je vyhrocená ironie,  ...formovat charakter,  venku se ...šeřilo, ...akristie ve Svatém Vítu,  ...céna Národního divadla,  ...eizmické otřesy,  ...bohem a šáteček,  ...bíjet prkna dohromady,  ...dola se ozýval hlas,  pták v...létl k obloze,  doma mě ...fackovali,  ...pojit ...drhovadlem,  ...vážit pro a proti,  ...hodit ... střechy sníh,  ...běh lidu,  ...běhat celé město,  ...drhnul ... školy,  zatěžkávací ...kouška,  ...borník básní,  přijít na ...cestí,  ...dělit radostnou novinu, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 33
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?arkazmus je .. (klíč k řešení)


shlížel z věže na krásnou krajinu pod ním, shledáme se příští hodinu, shora na nás kapalo, postupně se sbližujeme, shánět obživu, zčechrat vlasy, sesula se půda, můj dědeček zesivěl, sarkazmus je vyhrocená ironie, zformovat charakter, venku se zšeřilo,sakristie ve Svatém Vítu, scéna Národního divadla, seizmické otřesy, sbohem a šáteček, sbíjet prkna dohromady, zdola se ozýval hlas, pták vzlétl k obloze, doma mě zfackovali, spojit zdrhovadlem, zvážit pro a proti, shodit ze střechy sníh, sběh lidu, zběhat celé město, zdrhnul ze školy, zatěžkávací zkouška, sborník básní, přijít na scestí, sdělit radostnou novinu, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018