?hnilé listí ..


hustý provoz ...leva,  ...práva obce,  ...tesk po domově,  ...koumat ...tavbu těla,  ...rudnout vzteky,  ...vinout koberec,  ...temnělé nebe,  ...ocelit nervy,  ...běr papíru,  ...hluk lidí,  ...trávit prázdniny u moře,  ...končená práce,  ...hrabat popel,  ...hodit balvan ... skály,  ...koušet z přírodopisu,  ...pálit papír, ...hnilé listí,  ...leva dámské obuvi,  večerní ...právy,  ...páchat atentát,  ...hrnout na hromadu,  ...dřevěnělé nohy,  ...mizet ze ...cény,  ...pevnit půdu pod nohama,  ...hostit se dobře ...věřeného úkolu,  pravidelná ...trava,  ...mýt špínu,  dětský pěvecký ...bor,  ranní ...měna,  ...běhnout ... vojenské služby  ...chovat dárek,  ...červenalá obloha,  ...obecněná pojmenování,  ...lepšit prospěch, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 39
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


hustý provoz zleva, správa obce, stesk po domově, zkoumat stavbu těla, zrudnout vzteky, svinout koberec, ztemnělé nebe, zocelit nervy, sběr papíru, shluk lidí, strávit prázdniny u moře, skončená práce, shrabat popel, shodit balvan ze skály, zkoušet z přírodopisu, spálit papír,shnilé listí, sleva dámské obuvi, večerní zprávy, spáchat atentát, shrnout na hromadu, zdřevěnělé nohy, zmizet ze scény, zpevnit půdu pod nohama, zhostit se dobře svěřeného úkolu, pravidelná strava, smýt špínu, dětský pěvecký sbor, ranní směna, zběhnout z vojenské služby schovat dárek, zčervenalá obloha, zobecněná pojmenování, zlepšit prospěch, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018