?hnilé listí ..


večerní ...právy,  ...ocelit nervy,  ranní ...měna,  ...hodit balvan ... skály,  ...běhnout ... vojenské služby  ...koumat ...tavbu těla,  ...červenalá obloha,  ...hostit se dobře ...věřeného úkolu,  ...temnělé nebe,  ...pevnit půdu pod nohama,  ...dřevěnělé nohy,  hustý provoz ...leva,  ...hrabat popel,  ...obecněná pojmenování,  ...lepšit prospěch,  ...běr papíru,  ...rudnout vzteky,  ...mýt špínu, ...hnilé listí,  ...chovat dárek,  ...leva dámské obuvi,  ...hrnout na hromadu,  ...tesk po domově,  ...vinout koberec,  ...práva obce,  ...pálit papír,  ...mizet ze ...cény,  pravidelná ...trava,  ...koušet z přírodopisu,  ...končená práce,  ...trávit prázdniny u moře,  ...páchat atentát,  dětský pěvecký ...bor,  ...hluk lidí, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 39
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


večerní zprávy, zocelit nervy, ranní směna, shodit balvan ze skály, zběhnout z vojenské služby zkoumat stavbu těla, zčervenalá obloha, zhostit se dobře svěřeného úkolu, ztemnělé nebe, zpevnit půdu pod nohama, zdřevěnělé nohy, hustý provoz zleva, shrabat popel, zobecněná pojmenování, zlepšit prospěch, sběr papíru, zrudnout vzteky, smýt špínu,shnilé listí, schovat dárek, sleva dámské obuvi, shrnout na hromadu, stesk po domově, svinout koberec, správa obce, spálit papír, zmizet ze scény, pravidelná strava, zkoušet z přírodopisu, skončená práce, strávit prázdniny u moře, spáchat atentát, dětský pěvecký sbor, shluk lidí, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018