?hnilé listí ..


...koumat ...tavbu těla,  ...koušet z přírodopisu,  večerní ...právy,  pravidelná ...trava,  ...červenalá obloha,  ...hrabat popel,  ...pevnit půdu pod nohama,  ...práva obce,  ...leva dámské obuvi,  ...obecněná pojmenování,  ...končená práce,  ...vinout koberec,  hustý provoz ...leva,  ...lepšit prospěch,  ...chovat dárek,  ...dřevěnělé nohy,  ...pálit papír,  ...hrnout na hromadu,  ...mizet ze ...cény, ...hnilé listí,  ...běr papíru,  ...ocelit nervy,  ...tesk po domově,  ranní ...měna,  ...trávit prázdniny u moře,  ...temnělé nebe,  ...hodit balvan ... skály,  ...běhnout ... vojenské služby  ...hluk lidí,  ...páchat atentát,  ...hostit se dobře ...věřeného úkolu,  dětský pěvecký ...bor,  ...rudnout vzteky,  ...mýt špínu, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 39
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


zkoumat stavbu těla, zkoušet z přírodopisu, večerní zprávy, pravidelná strava, zčervenalá obloha, shrabat popel, zpevnit půdu pod nohama, správa obce, sleva dámské obuvi, zobecněná pojmenování, skončená práce, svinout koberec, hustý provoz zleva, zlepšit prospěch, schovat dárek, zdřevěnělé nohy, spálit papír, shrnout na hromadu, zmizet ze scény,shnilé listí, sběr papíru, zocelit nervy, stesk po domově, ranní směna, strávit prázdniny u moře, ztemnělé nebe, shodit balvan ze skály, zběhnout z vojenské služby shluk lidí, spáchat atentát, zhostit se dobře svěřeného úkolu, dětský pěvecký sbor, zrudnout vzteky, smýt špínu, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018