?hnilé listí ..


...končená práce,  ...pálit papír,  ...hostit se dobře ...věřeného úkolu,  ...temnělé nebe,  večerní ...právy,  ranní ...měna,  dětský pěvecký ...bor,  ...mýt špínu,  ...obecněná pojmenování,  ...vinout koberec,  ...hluk lidí,  hustý provoz ...leva,  ...páchat atentát,  ...běhnout ... vojenské služby  ...hrnout na hromadu,  ...dřevěnělé nohy,  ...práva obce,  ...chovat dárek,  ...koušet z přírodopisu,  ...koumat ...tavbu těla,  ...hodit balvan ... skály,  ...lepšit prospěch, ...hnilé listí,  pravidelná ...trava,  ...hrabat popel,  ...rudnout vzteky,  ...trávit prázdniny u moře,  ...tesk po domově,  ...leva dámské obuvi,  ...běr papíru,  ...mizet ze ...cény,  ...pevnit půdu pod nohama,  ...červenalá obloha,  ...ocelit nervy, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 39
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?hnilé listí .. (klíč k řešení)


skončená práce, spálit papír, zhostit se dobře svěřeného úkolu, ztemnělé nebe, večerní zprávy, ranní směna, dětský pěvecký sbor, smýt špínu, zobecněná pojmenování, svinout koberec, shluk lidí, hustý provoz zleva, spáchat atentát, zběhnout z vojenské služby shrnout na hromadu, zdřevěnělé nohy, správa obce, schovat dárek, zkoušet z přírodopisu, zkoumat stavbu těla, shodit balvan ze skály, zlepšit prospěch,shnilé listí, pravidelná strava, shrabat popel, zrudnout vzteky, strávit prázdniny u moře, stesk po domově, sleva dámské obuvi, sběr papíru, zmizet ze scény, zpevnit půdu pod nohama, zčervenalá obloha, zocelit nervy, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018