?vádět..


...konat,  ...páchat,  ...bohem,  ...ničit,   ...klopit, ...vádět,  ...tírat,  ...plodit,  ...těžovat si,  ...hroutit se,  ...foukat,  ...levit,  ...pasit,  ...věsit,  ...obecnit,  ...etřít,  ...ředit,  ...rušit,  ...hůry,  ...jistit,  ...vézt,  ...pálit,  ...vrchu,  ...trávit,  ...házet,  ...končit, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


skonat, spáchat, sbohem, zničit, sklopit,svádět, stírat, zplodit, stěžovat si, zhroutit se, sfoukat, slevit, spasit, svěsit, zobecnit, setřít, zředit, zrušit, shůry, zjistit, svézt, spálit, svrchu, strávit, sházet, skončit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018