?vádět..


...ničit,  ...ředit,  ...foukat,  ...pasit,  ...levit,  ...jistit,  ...pálit,  ...věsit,  ...vrchu,  ...obecnit,  ...hroutit se,  ...konat,  ...páchat, ...vádět,  ...těžovat si,  ...hůry,  ...házet,  ...končit,  ...rušit,  ...klopit,  ...plodit,  ...tírat,  ...trávit,  ...etřít,  ...vézt,  ...bohem,  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


zničit, zředit, sfoukat, spasit, slevit, zjistit, spálit, svěsit, svrchu, zobecnit, zhroutit se, skonat, spáchat,svádět, stěžovat si, shůry, sházet, skončit, zrušit, sklopit, zplodit, stírat, strávit, setřít, svézt, sbohem, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018