?vádět..


  ...ničit,  ...pasit,  ...ředit,  ...věsit,  ...bohem,  ...těžovat si,  ...obecnit,  ...konat,  ...hroutit se,  ...pálit,  ...tírat,  ...vézt,  ...levit,  ...plodit,  ...jistit,  ...klopit,  ...trávit,  ...hůry,  ...rušit,  ...vrchu,  ...končit,  ...etřít, ...vádět,  ...házet,  ...páchat,  ...foukat, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


zničit, spasit, zředit, svěsit, sbohem, stěžovat si, zobecnit, skonat, zhroutit se, spálit, stírat, svézt, slevit, zplodit, zjistit, sklopit, strávit, shůry, zrušit, svrchu, skončit, setřít,svádět, sházet, spáchat, sfoukat, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  22.10.2018