?vádět..


 ...vádět,  ...pálit,  ...hůry,  ...trávit,  ...plodit,  ...vrchu,  ...vézt,  ...páchat,  ...házet,  ...etřít,  ...foukat,  ...rušit,  ...klopit,  ...věsit,  ...levit,  ...ředit,  ...ničit,  ...tírat,  ...bohem,  ...těžovat si,  ...jistit,  ...pasit,  ...hroutit se,  ...končit,  ...konat,  ...obecnit, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

?vádět.. (klíč k řešení)


svádět, spálit, shůry, strávit, zplodit, svrchu, svézt, spáchat, sházet, setřít, sfoukat, zrušit, sklopit, svěsit, slevit, zředit, zničit, stírat, sbohem, stěžovat si, zjistit, spasit, zhroutit se, skončit, skonat, zobecnit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018