?eřadit se ..


...mírat,  ...příznit,  ...dílet,  ...kalit,  ...ervat,  ...celit,  ...rotit se,  ...ebrat,  ...jíždět se,  ...formovat,  ...choulit se,  ...hrabat,  ...harmonizovat,  ...kloubit, ...eřadit se,    ...pěchovat,  ...mýlit se,  ...ezvat,  ...etlívat,  ...esmolit, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018

 

?eřadit se .. (klíč k řešení)


zmírat, spříznit, sdílet, zkalit, servat, scelit, srotit se, sebrat, sjíždět se, zformovat, schoulit se, shrabat, zharmonizovat, skloubit,seřadit se, spěchovat, zmýlit se, sezvat, zetlívat, sesmolit, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  18.07.2018