?eřadit se ..


...mýlit se,  ...esmolit,  ...choulit se,  ...mírat,  ...kalit,  ...ezvat,  ...celit,  ...harmonizovat,  ...rotit se,  ...jíždět se,  ...pěchovat,  ...etlívat,    ...ebrat,  ...kloubit,  ...dílet,  ...ervat,  ...hrabat,  ...příznit,  ...formovat, ...eřadit se, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.04.2018

 

?eřadit se .. (klíč k řešení)


zmýlit se, sesmolit, schoulit se, zmírat, zkalit, sezvat, scelit, zharmonizovat, srotit se, sjíždět se, spěchovat, zetlívat, sebrat, skloubit, sdílet, servat, shrabat, spříznit, zformovat,seřadit se, 

Diktáty český jazyk > Psaní s/z v předponách a předložkách

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.04.2018