Kočičky


Šel k sousedům a popros...l o nějaké kočičky.  Švitořiv... ptáci sv...m ...pěvem vítal... každý nov... den.  Ale nechal... si je.  Kašpárek i Hurvínek se smál... a říkal..., že takové kočičky se nedají dát do váz....  Z...ma již ...tratila svou vládu.  Souse...ka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi.  Brz... oschl... i meze a stráně se zazelenal....  Ten poděkoval a utíkal domů.  Sluneční paprsky vylákal... ...ašpárka, Spejbla a Hurvínka na prochá...ku do lesa. Začalo jaro. Spejbl Hurvínka l...toval.  Na pol...ch ro...tál... poslední zb...tky sněhu.  Přinesl je Hurvínkov....    Budou u nich chytat m...ši.  Cestou dom... si Hurv...nek vzpo...l, že natrhá kočičky do váz....  Kašpárek mu to nedovolil, protože se prý na kočičky ...létají včel... a ...bírají p...l. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Kočičky (klíč k řešení)


Šel k sousedům a poprosil o nějaké kočičky. Švitořiví ptáci svým zpěvem vítali každý nový den. Ale nechali si je. Kašpárek i Hurvínek se smáli a říkali, že takové kočičky se nedají dát do vázy. Zima již ztratila svou vládu. Sousedka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. Brzy oschly i meze a stráně se zazelenaly. Ten poděkoval a utíkal domů. Sluneční paprsky vylákaly Kašpárka, Spejbla a Hurvínka na procházku do lesa.Začalo jaro.Spejbl Hurvínka litoval. Na polích roztály poslední zbytky sněhu. Přinesl je Hurvínkovi. Budou u nich chytat myši. Cestou domů si Hurvínek vzpomněl, že natrhá kočičky do vázy. Kašpárek mu to nedovolil, protože se prý na kočičky slétají včely a sbírají pyl. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019