Kočičky


Sluneční paprsky vylákal... ...ašpárka, Spejbla a Hurvínka na prochá...ku do lesa. Spejbl Hurvínka l...toval.  Kašpárek i Hurvínek se smál... a říkal..., že takové kočičky se nedají dát do váz....  Brz... oschl... i meze a stráně se zazelenal....  Budou u nich chytat m...ši.  Přinesl je Hurvínkov....  Švitořiv... ptáci sv...m ...pěvem vítal... každý nov... den.  Na pol...ch ro...tál... poslední zb...tky sněhu.   Začalo jaro.  Ten poděkoval a utíkal domů.  Kašpárek mu to nedovolil, protože se prý na kočičky ...létají včel... a ...bírají p...l.  Cestou dom... si Hurv...nek vzpo...l, že natrhá kočičky do váz....  Šel k sousedům a popros...l o nějaké kočičky.  Z...ma již ...tratila svou vládu.  Ale nechal... si je.  Souse...ka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 34
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019

 

Kočičky (klíč k řešení)


Sluneční paprsky vylákaly Kašpárka, Spejbla a Hurvínka na procházku do lesa.Spejbl Hurvínka litoval. Kašpárek i Hurvínek se smáli a říkali, že takové kočičky se nedají dát do vázy. Brzy oschly i meze a stráně se zazelenaly. Budou u nich chytat myši. Přinesl je Hurvínkovi. Švitořiví ptáci svým zpěvem vítali každý nový den. Na polích roztály poslední zbytky sněhu. Začalo jaro. Ten poděkoval a utíkal domů. Kašpárek mu to nedovolil, protože se prý na kočičky slétají včely a sbírají pyl. Cestou domů si Hurvínek vzpomněl, že natrhá kočičky do vázy. Šel k sousedům a poprosil o nějaké kočičky. Zima již ztratila svou vládu. Ale nechali si je. Sousedka chytila dvě koťátka a podala je Spejblovi. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.06.2019