Prázdná slu?ka od banánu..


sý...ky plné obilí,  mohutný du...,  stří...ky rozbité sklenice,  z deště pod oka...,  mramorový slou...,  mladá li...ka se zelenými výhony,  čerstvé drů...ky,  z líce obrátit na ru...,  krabička skleněných ozdo...,  rychlý jestřá...,  můstek přes příko...,  bisku... Vojtěch,  velká hlou...ka jezera,  krýt ústu...,  mísy plné ry... a zeleniny,  výro...ky na export,  připravený oště...,   hladový su... na poušti, Prázdná slu...ka od banánu,  mnoho chy..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


pky plné obilí, mohutný dub, střípky rozbité sklenice, z deště pod okap, mramorový sloup, mladá lipka se zelenými výhony, čerstvé drůbky, z líce obrátit na rub, krabička skleněných ozdob, rychlý jestřáb, můstek přes příkop, biskup Vojtěch, velká hloubka jezera, krýt ústup, mísy plné ryb a zeleniny, výrobky na export, připravený oštěp, hladový sup na poušti,Prázdná slupka od banánu, mnoho chyb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.06.2018