Prázdná slu?ka od banánu..


sý...ky plné obilí,  z deště pod oka...,  mísy plné ry... a zeleniny,  velká hlou...ka jezera,   hladový su... na poušti, Prázdná slu...ka od banánu,  výro...ky na export,  čerstvé drů...ky,  rychlý jestřá...,  mramorový slou...,  krýt ústu...,  stří...ky rozbité sklenice,  mnoho chy...,  krabička skleněných ozdo...,  bisku... Vojtěch,  mladá li...ka se zelenými výhony,  připravený oště...,  z líce obrátit na ru...,  mohutný du...,  můstek přes příko..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


pky plné obilí, z deště pod okap, mísy plné ryb a zeleniny, velká hloubka jezera, hladový sup na poušti,Prázdná slupka od banánu, výrobky na export, čerstvé drůbky, rychlý jestřáb, mramorový sloup, krýt ústup, střípky rozbité sklenice, mnoho chyb, krabička skleněných ozdob, biskup Vojtěch, mladá lipka se zelenými výhony, připravený oštěp, z líce obrátit na rub, mohutný dub, můstek přes příkop, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.10.2018