Prázdná slu?ka od banánu..


z líce obrátit na ru...,  krýt ústu...,  bisku... Vojtěch,  čerstvé drů...ky,  rychlý jestřá...,  mnoho chy...,  mramorový slou...,  sý...ky plné obilí,  velká hlou...ka jezera,  můstek přes příko...,  stří...ky rozbité sklenice,  hladový su... na poušti,  mladá li...ka se zelenými výhony,  krabička skleněných ozdo...,  připravený oště...,  z deště pod oka...,   výro...ky na export, Prázdná slu...ka od banánu,  mísy plné ry... a zeleniny,  mohutný du..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


z líce obrátit na rub, krýt ústup, biskup Vojtěch, čerstvé drůbky, rychlý jestřáb, mnoho chyb, mramorový sloup, pky plné obilí, velká hloubka jezera, můstek přes příkop, střípky rozbité sklenice, hladový sup na poušti, mladá lipka se zelenými výhony, krabička skleněných ozdob, připravený oštěp, z deště pod okap, výrobky na export,Prázdná slupka od banánu, mísy plné ryb a zeleniny, mohutný dub, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.08.2018