Prázdná slu?ka od banánu..


mísy plné ry... a zeleniny,  mladá li...ka se zelenými výhony,  můstek přes příko...,  výro...ky na export,  z deště pod oka...,  z líce obrátit na ru...,  krýt ústu...,  čerstvé drů...ky,   mnoho chy...,  krabička skleněných ozdo...,  velká hlou...ka jezera,  hladový su... na poušti,  sý...ky plné obilí,  mohutný du...,  mramorový slou...,  bisku... Vojtěch,  stří...ky rozbité sklenice, Prázdná slu...ka od banánu,  připravený oště...,  rychlý jestřá..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


mísy plné ryb a zeleniny, mladá lipka se zelenými výhony, můstek přes příkop, výrobky na export, z deště pod okap, z líce obrátit na rub, krýt ústup, čerstvé drůbky, mnoho chyb, krabička skleněných ozdob, velká hloubka jezera, hladový sup na poušti, pky plné obilí, mohutný dub, mramorový sloup, biskup Vojtěch, střípky rozbité sklenice,Prázdná slupka od banánu, připravený oštěp, rychlý jestřáb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.03.2019