Prázdná slu?ka od banánu..


mramorový slou...,   hladový su... na poušti,  mladá li...ka se zelenými výhony,  můstek přes příko...,  výro...ky na export,  z deště pod oka...,  z líce obrátit na ru...,  připravený oště...,  mohutný du..., Prázdná slu...ka od banánu,  velká hlou...ka jezera,  rychlý jestřá...,  krýt ústu...,  mísy plné ry... a zeleniny,  krabička skleněných ozdo...,  bisku... Vojtěch,  čerstvé drů...ky,  stří...ky rozbité sklenice,  sý...ky plné obilí,  mnoho chy..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


mramorový sloup, hladový sup na poušti, mladá lipka se zelenými výhony, můstek přes příkop, výrobky na export, z deště pod okap, z líce obrátit na rub, připravený oštěp, mohutný dub,Prázdná slupka od banánu, velká hloubka jezera, rychlý jestřáb, krýt ústup, mísy plné ryb a zeleniny, krabička skleněných ozdob, biskup Vojtěch, čerstvé drůbky, střípky rozbité sklenice, pky plné obilí, mnoho chyb, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019