Prázdná slu?ka od banánu..


Prázdná slu...ka od banánu,  krýt ústu...,  krabička skleněných ozdo...,  z deště pod oka...,  mnoho chy...,  připravený oště...,  výro...ky na export,  bisku... Vojtěch,  můstek přes příko...,  hladový su... na poušti,   mohutný du...,  mramorový slou...,  z líce obrátit na ru...,  sý...ky plné obilí,  mladá li...ka se zelenými výhony,  rychlý jestřá...,  velká hlou...ka jezera,  čerstvé drů...ky,  mísy plné ry... a zeleniny,  stří...ky rozbité sklenice, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  10.07.2020

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


Prázdná slupka od banánu, krýt ústup, krabička skleněných ozdob, z deště pod okap, mnoho chyb, připravený oštěp, výrobky na export, biskup Vojtěch, můstek přes příkop, hladový sup na poušti, mohutný dub, mramorový sloup, z líce obrátit na rub, pky plné obilí, mladá lipka se zelenými výhony, rychlý jestřáb, velká hloubka jezera, čerstvé drůbky, mísy plné ryb a zeleniny, střípky rozbité sklenice, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  10.07.2020