Prázdná slu?ka od banánu..


z líce obrátit na ru...,  výro...ky na export,   z deště pod oka...,  krýt ústu...,  stří...ky rozbité sklenice,  můstek přes příko...,  mladá li...ka se zelenými výhony,  rychlý jestřá...,  velká hlou...ka jezera,  mramorový slou...,  krabička skleněných ozdo...,  mnoho chy...,  mohutný du...,  sý...ky plné obilí, Prázdná slu...ka od banánu,  připravený oště...,  mísy plné ry... a zeleniny,  bisku... Vojtěch,  hladový su... na poušti,  čerstvé drů...ky, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


z líce obrátit na rub, výrobky na export, z deště pod okap, krýt ústup, střípky rozbité sklenice, můstek přes příkop, mladá lipka se zelenými výhony, rychlý jestřáb, velká hloubka jezera, mramorový sloup, krabička skleněných ozdob, mnoho chyb, mohutný dub, pky plné obilí,Prázdná slupka od banánu, připravený oštěp, mísy plné ryb a zeleniny, biskup Vojtěch, hladový sup na poušti, čerstvé drůbky, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  23.01.2019