Prázdná slu?ka od banánu..


bisku... Vojtěch,  můstek přes příko...,  velká hlou...ka jezera,   mramorový slou...,  rychlý jestřá...,  z líce obrátit na ru..., Prázdná slu...ka od banánu,  krabička skleněných ozdo...,  mnoho chy...,  výro...ky na export,  mohutný du...,  připravený oště...,  mísy plné ry... a zeleniny,  sý...ky plné obilí,  stří...ky rozbité sklenice,  z deště pod oka...,  mladá li...ka se zelenými výhony,  čerstvé drů...ky,  krýt ústu...,  hladový su... na poušti, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


biskup Vojtěch, můstek přes příkop, velká hloubka jezera, mramorový sloup, rychlý jestřáb, z líce obrátit na rub,Prázdná slupka od banánu, krabička skleněných ozdob, mnoho chyb, výrobky na export, mohutný dub, připravený oštěp, mísy plné ryb a zeleniny, pky plné obilí, střípky rozbité sklenice, z deště pod okap, mladá lipka se zelenými výhony, čerstvé drůbky, krýt ústup, hladový sup na poušti, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.01.2018