Prázdná slu?ka od banánu..


  výro...ky na export,  mísy plné ry... a zeleniny,  z deště pod oka...,  rychlý jestřá..., Prázdná slu...ka od banánu,  mladá li...ka se zelenými výhony,  velká hlou...ka jezera,  stří...ky rozbité sklenice,  mohutný du...,  připravený oště...,  bisku... Vojtěch,  z líce obrátit na ru...,  krabička skleněných ozdo...,  můstek přes příko...,  mramorový slou...,  čerstvé drů...ky,  hladový su... na poušti,  mnoho chy...,  sý...ky plné obilí,  krýt ústu..., 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


výrobky na export, mísy plné ryb a zeleniny, z deště pod okap, rychlý jestřáb,Prázdná slupka od banánu, mladá lipka se zelenými výhony, velká hloubka jezera, střípky rozbité sklenice, mohutný dub, připravený oštěp, biskup Vojtěch, z líce obrátit na rub, krabička skleněných ozdob, můstek přes příkop, mramorový sloup, čerstvé drůbky, hladový sup na poušti, mnoho chyb, pky plné obilí, krýt ústup, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2018