Prázdná slu?ka od banánu..


čerstvé drů...ky,  můstek přes příko...,  krabička skleněných ozdo...,  mnoho chy...,  rychlý jestřá...,  připravený oště...,  mohutný du...,  krýt ústu...,  bisku... Vojtěch,  velká hlou...ka jezera,   mladá li...ka se zelenými výhony, Prázdná slu...ka od banánu,  mísy plné ry... a zeleniny,  stří...ky rozbité sklenice,  hladový su... na poušti,  výro...ky na export,  z líce obrátit na ru...,  mramorový slou...,  z deště pod oka...,  sý...ky plné obilí, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 20
Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Prázdná slu?ka od banánu.. (klíč k řešení)


čerstvé drůbky, můstek přes příkop, krabička skleněných ozdob, mnoho chyb, rychlý jestřáb, připravený oštěp, mohutný dub, krýt ústup, biskup Vojtěch, velká hloubka jezera, mladá lipka se zelenými výhony,Prázdná slupka od banánu, mísy plné ryb a zeleniny, střípky rozbité sklenice, hladový sup na poušti, výrobky na export, z líce obrátit na rub, mramorový sloup, z deště pod okap, pky plné obilí, 

Diktáty český jazyk > Psaní souhlásek párových

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019