Od hor hřm?lo ..


Hrad strm...l na skále,  od hor hřm...lo,  obloha ztem...la,  žák rozum...l výkladu,  déšť šum...l,  setm...lo se rychle,  dítě nesm...lo samo přes vozovku,  starý muž osam...l,  matka m...la pravdu,  kůže mu zjem...la,  ohrom... se divil,  jedli střídm...,  působilo to dojem...,  vystupuje sebevědom...,  bylo mi příjem...,  vzájem... se uznávali,  mluví rozum...,  hladila jem...,  zdraví upřím...,  jednal duchapřítom...,  zřejm... lhal,  náram... se to povedlo,  tvářil se nepřítom...,  klamal nás vědom....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 24
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019

 

Od hor hřm?lo .. (klíč k řešení)


Hrad strměl na skále, od hor hřmělo, obloha ztemla, žák rozuměl výkladu, déšť šuměl, setmělo se rychle, dítě nesmělo samo přes vozovku, starý muž osaměl, matka měla pravdu, kůže mu zjemla, ohrom se divil, jedli střídmě, působilo to dojem, vystupuje sebevědomě, bylo mi příjem, vzájem se uznávali, mluví rozum, hladila jem, zdraví upřím, jednal duchapřítom, zřejmě lhal, náram se to povedlo, tvářil se nepřítom, klamal nás vědomě. 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  25.05.2019