Ob?t dvůr ...


  ob...dvali doma,  ob...vil Ameriku,  matčino ob...tí, Ob...t dvůr,  krevní ob...h,  ob...tavý lékař,  v...t do garáže,  ob...mný balík,  chutný ob...d,  ob...dnávka zboží,  ob...l celé město,  ob...ma rukama,  zakázaný v...zd,  ob...dnal limonádu,  vynálezci a ob...vitelé,  ob...ti násilí, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 16
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


obědvali doma, objevil Ameriku, matčino objetí,Objet dvůr, krevní oběh, obětavý lékař, vjet do garáže, objemný balík, chutný oběd, objednávka zboží, objel celé město, oběma rukama, zakázaný vjezd, objednal limonádu, vynálezci a objevitelé, oběti násilí, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  15.06.2019