Ob?t dvůr ...


ob...dnal limonádu,   vynálezci a ob...vitelé, Ob...t dvůr,  ob...l celé město,  ob...dnávka zboží,  ob...dvali doma,  v...t do garáže,  chutný ob...d,  ob...vil Ameriku,  ob...mný balík,  ob...tavý lékař,  matčino ob...tí,  ob...ti násilí,  ob...ma rukama,  zakázaný v...zd,  krevní ob...h, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 16
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


objednal limonádu, vynálezci a objevitelé,Objet dvůr, objel celé město, objednávka zboží, obědvali doma, vjet do garáže, chutný oběd, objevil Ameriku, objemný balík, obětavý lékař, matčino objetí, oběti násilí, oběma rukama, zakázaný vjezd, krevní oběh, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  24.04.2019