Ob?t dvůr ...


ob...vil Ameriku,  vynálezci a ob...vitelé,  ob...mný balík,  matčino ob...tí,  ob...dnal limonádu,  ob...ti násilí,  v...t do garáže,  ob...ma rukama,  krevní ob...h,  ob...dvali doma,  ob...tavý lékař,  zakázaný v...zd,  Ob...t dvůr,  ob...dnávka zboží,  chutný ob...d,  ob...l celé město, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 16
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


objevil Ameriku, vynálezci a objevitelé, objemný balík, matčino objetí, objednal limonádu, oběti násilí, vjet do garáže, oběma rukama, krevní oběh, obědvali doma, obětavý lékař, zakázaný vjezd,Objet dvůr, objednávka zboží, chutný oběd, objel celé město, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  21.02.2019