Ob?t dvůr ...


  ob...ti násilí, Ob...t dvůr,  chutný ob...d,  ob...mný balík,  ob...dnávka zboží,  ob...dvali doma,  krevní ob...h,  v...t do garáže,  vynálezci a ob...vitelé,  matčino ob...tí,  ob...l celé město,  ob...dnal limonádu,  zakázaný v...zd,  ob...ma rukama,  ob...tavý lékař,  ob...vil Ameriku, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 16
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  10.07.2020

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


oběti násilí,Objet dvůr, chutný oběd, objemný balík, objednávka zboží, obědvali doma, krevní oběh, vjet do garáže, vynálezci a objevitelé, matčino objetí, objel celé město, objednal limonádu, zakázaný vjezd, oběma rukama, obětavý lékař, objevil Ameriku, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  10.07.2020