Ob?t dvůr ...


ob...ti násilí, Ob...t dvůr,  ob...tavý lékař,  chutný ob...d,  ob...dvali doma,  ob...dnal limonádu,  ob...mný balík,  krevní ob...h,  ob...vil Ameriku,  matčino ob...tí,  ob...l celé město,  v...t do garáže,   ob...ma rukama,  ob...dnávka zboží,  vynálezci a ob...vitelé,  zakázaný v...zd, 

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 16
Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019

 

Ob?t dvůr ... (klíč k řešení)


oběti násilí,Objet dvůr, obětavý lékař, chutný oběd, obědvali doma, objednal limonádu, objemný balík, krevní oběh, objevil Ameriku, matčino objetí, objel celé město, vjet do garáže, oběma rukama, objednávka zboží, vynálezci a objevitelé, zakázaný vjezd, 

Diktáty český jazyk > Psaní bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  20.08.2019