Rodi?á v?chá?ka


Slu...é nedělní odpoledne se rozhodl... manželé ...rocházkov... ...trávit se sv...mi dětm... co nejpříje...ji vychá...kou ke vzdálenému rybníku.  Vzal... ... sebou vše nezb...tné a vyrazil... na t...ru.  Procházel... sti...ými les... a hájky, m...tinami a loukami, prodíral... se křov...m, obdivoval... venkovská stavení v ...dolích, která byla tichá, jakob... bez života.  Posledních dvě stě metrů své trasy ...hali mal... tur...sté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíl..., ta...jšímu rybníku, ...zká stezka, po jedné straně lemovaná ztep...lými topol....  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 31
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019

 

Rodi?á v?chá?ka (klíč k řešení)


Slunné nedělní odpoledne se rozhodli manželé Procházkovi strávit se svými dětmi co nejpříjemněji vycházkou ke vzdálenému rybníku. Vzali s sebou vše nezbytné a vyrazili na túru. Procházeli stinnými lesy a hájky, mýtinami a loukami, prodírali se křovím, obdivovali venkovská stavení v údolích, která byla tichá, jakoby bez života. Posledních dvě stě metrů své trasy sbíhali malí turisté i jejich rodiče strmým svahem k silnici, od níž vedla k jejich dnešnímu cíli, tajšímu rybníku, úzká stezka, po jedné straně lemovaná ztepilými topoly. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  19.07.2019