Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků


Český jaz...k je jedním ze ...lovanských jaz...ků, které se vydělil... ze společného jaz...ka praslovanského.  Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byl... z...skány srovnáváním jednotlivých ...lovanských jazyků.  Velice při tom pomohla znalost jaz...ka staroslo...nského, kterým ...onstant...n a ...etoděj šířil... v ... století na našem územ... ...řesťanství a který byl prvním sp...sovným jaz...kem ...lovanským.  Čeština se vyvinula se na základě jaz...ka jednoho ze ...ápadoslovanských kmenů, kmene ...echů, který sídlil na území dnešních ...tředních ...ech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem ...zemí.  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 26
Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019

 

Český jaz?k je jedním ze ?lovanských jaz?ků (klíč k řešení)


Český jazyk je jedním ze slovanských jazyků, které se vydělily ze společného jazyka praslovanského. Praslovanština se nezachovala, ale poznatky o ní byly získány srovnáváním jednotlivých slovanských jazyků. Velice při tom pomohla znalost jazyka staroslonského, kterým Konstantin a Metoděj šířili v 9. století na našem území křesťanství a který byl prvním spisovným jazykem slovanským. Čeština se vyvinula se na základě jazyka jednoho ze západoslovanských kmenů, kmene Čechů, který sídlil na území dnešních středních Čech a podmanil si ostatní kmeny usídlené na našem území. 

Diktáty český jazyk > Přijímací zkoušky na střední školu > Čtyřleté maturitní studium

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  17.10.2019