Ztráta u Bočanů


Frantík...v dědeček spí, ale Frantík nem...že usnout.  Slyší odbíjet hodiny: p...l jedenácté, jedenáct.  Měsíc je v ...plňku, přes něj plují mraky r...zných tvar....  Ze dvor... a zahrad se ozývá tolik zvuk...: štěkot ps..., hlasy pták... znějící jako h... h..., nebo spíše jako za...pění.  Frantík odnesl zelenou knížku do ...krytu.  Měl nejlepší ...mysly, ...spěšně ten ...kol splnil.  Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho ...vahy, zda pan Bočan neohlásí policist...m, že se mu ztratil seznam dlužník... a jejich dluh....  Podie V. Řezáče  

Do vytečkovaných míst doplňte chybějící text. Počet úloh k doplnění: 21
Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  31.05.2020

 

Ztráta u Bočanů (klíč k řešení)


Frantíkův dědeček spí, ale Frantík nemůže usnout. Slyší odbíjet hodiny: půl jedenácté, jedenáct. Měsíc je v úplňku, přes něj plují mraky různých tvarů. Ze dvorů a zahrad se ozývá tolik zvuků: štěkot psů, hlasy ptáků znějící jako hú hú, nebo spíše jako zaúpění. Frantík odnesl zelenou knížku do úkrytu. Měl nejlepší úmysly, úspěšně ten úkol splnil. Nemá výčitky svědomí, ale tíží ho úvahy, zda pan Bočan neohlásí policistům, že se mu ztratil seznam dlužníků a jejich dluhů. Podie V. Řezáče 

Diktáty český jazyk > Psaní ů a ú

Diktáty, pravopisná a početní cvičení pro každého (http://diktaty.cz) - vytištěno  31.05.2020